NRK Meny
Normal

Må ha ny konsesjon for å tjene penger

Fredrikstad Seafoods ønsker seg en ny konsesjon for at det skal bli noe av planene om lakseoppdrett på land.

Denofa-anlegget på Øra, Fredrikstad

Denofa på Øra i Fredrikstad skal huse lakseoppdrettsanlegget når det blir en realitet. Ennå sliter selskapet med å få vilkår som gjør driften lønnsom.

Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

I dag har Fredrikstad-selskapet en forskningskonsesjon, som gjelder for fem år. Det mener ledelsen er for kort tid til å forsvare investeringene som er nødvendig.

Forskningskonsesjonen møter også motstand fra enkelte fagmiljøer. I Fiskeridirektoratet har en ekspertgruppe sagt at søknaden i første rekke er utformet ut fra et ønske om å tjene penger på anlegget, mens forskningen ikke virker å være særlig viktig.

– Uenighet mellom forskere

– Det har vært en uenighet mellom våre forskere og forskere som vurderer programmet vårt. Så derfor opplever vi også at det er enklere og mer praktisk å forholde oss til en ordinær konsesjon så vi ikke behøver å forholde oss til disse tingene, sier daglig leder i Fredrikstad Seafoods Erik Heim.

Konsesjonen tillater heller ikke selskapet å produsere så mye laks som det ønsker.

Nå ønsker Fredrikstad Seafoods en annen konsesjon slik at det kan bli noe av planene om lakseoppdrett på land.

– I utgangspunktet ønsker vi bedre forutsigbarhet. Den konsesjonen vi har i dag er for kort. Samtidig er det politisk vedtatt å innføre konsesjonsordninger på land som ikke er tidsbegrenset på samme måten. Derfor kan det være en fordel for oss å gå over på en slik løsning, sier Heim.

Lettere for landbasert oppdrett

Stortinget vedtok før sommeren nye regler som legger bedre til rette for landbasert oppdrett. Tillatelser til landbasert oppdrett skal tildeles løpende uten begrensing i antallet og uten vederlag.

Nærings- og fiskeridepartementet skal utarbeide detaljene i regelverket for landbaserte anlegg i løpet av høsten. Det er ennå ikke klart hvor mye fisk anlegg på land kan ha, eller hvor lenge konsesjonen vil gjelde.

– I utgangspunktet nå har vi lagt et løp hvor vi jobber mot å ha byggestart i høst, så får vi ta dette med nye konsesjoner når ting er innført, avslutter Heim.

Får selskapet vilkår som det ønsker, kan driften starte i august neste år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Asylsøknader ferdigbehandles i Råde

  Den nye behandlingen av asylsøknader ved Ankomstsenter Østfold i Råde starter ikke før i slutten av 2019. I fjor høst ble det bestemt at 80 prosent av asylsøkerne skal få sin søknad behandlet ferdig mens de ennå bor på senteret.
  Udi's representant ved ankomstsenteret Knut Jostein Berglyd, sier at arbeidet ikke er forsinket

 • Kø på ortopeden

  Pasienter med sommerskader strømmer til Sykehuset Østfold.

  Ved ortopedisk avdeling ligger det nå 20 pasienter på vent med store og små skader.

  Derfor setter sykehuset fra og med i dag inn et ekstra operasjonsteam ved avdeling.

  Fungerende administrerende direktør, Tore Krogstad, forteller at det de nå ser, er resultatet av en fin sommer.