NRK Meny

Lørdagsnatta oppsummert

Politiet i østfoldbyene har bragt inn seks menn for diverse ordensforstyrrelser og for å ikke ha etterkommet politiets pålegg i løpet av lørdagsnatta. En mann på 20 og en kvinne på 19 er anmeldt for å ha prøvd seg med falsk legitimasjon, og to yngre menn er tatt med mindre mengder narkotika. Og en kvinne på 40 ble tatt for rattfyll i Moss.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.