NRK Meny
Normal

Kritikken mot kommunen øker

Byggeprosjekter stopper opp, og ansatte permitteres. Eiendomsutviklere og håndtverkere ønsker endringer i teknisk etat velkommen.

Halden kommune rådhuset

ØKENDE KRITIKK MOT HALDEN KOMMUNE. Flere og flere slutter seg til kritikken mot kommunens tekniske etat.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere denne uka fortalte NRK.no om byggmester René Antonsens frustrasjon i forhold til problemene rundt byggesaksavdelingen i teknisk etat i Halden kommune.

Han pekte på den lave bemanningen på avdelingen, og på hvordan avdelingens prioritereringer av oppgaver etter hans mening skader og forsinker byggebransjen.

- I dag opplever brukerne av byggesaksavdelingen en økt behandlingstid på innsendte byggesaker.

At saker som normalt skal behandles på tre uker nå har en behandlingstid på flere måneder, er en meget uheldig situasjon, sa han.

Les også:

Feilprioriterer tidsbruk

Antonsen, som også er nestleder i Halden Håndverkerforening, snakket på vegne av seg selv, da han sist fredag skrev et brev til Haldens nye rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, og beskrev sin og andres situasjon i Halden.

Antonsen mener det er frustrerende at en liten, hardt presset byggesaksavdeling bruker tid på gamle saker nå, når nye byggesaker hoper seg opp og bedrifter står i fare for å måtte permittere sine ansatte.

- Jeg forstår at de skal drive tilsyn. Men de mangler kapasitet på byggesaksavdelingen, og da blir det feil for oss i bransjen, at man ikke tar unna saker som er nye først.

Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å holde på slik, sier Antonsen.

- Reddet av småjobber

Håkon Strøm, Halden

UFORSVARLIG LANGE KØER. - Vårt firma ble reddet av småjobber og at vi ble leid inn, ellers hadde vi måttet gå til permitteringer, sier tømrermester Håkon Strøm.

Foto: Privat

- Vi måtte sende ut permitteringsvarsel rett før jul, men fikk heldigvis noen småjobber, forteller tømrermester Håkon Strøm i firmaet "Tømrermesterne Trollnes & Strøm AS".

Hans bedrift har sagt opp en hjelpegutt og en annen ansatt har selv sagt seg opp.

Firmaet har i dag seks mann i gang med småjobber, og Håkon Strøm forteller at hans firma har leid seg ut til AF, som har oppdraget på kjøpesenteret "Tista Senter".

- AF-jobben var redningen for oss, ellers hadde vi måtte permittere ansatte.

Denne årstiden har få jobber å by på, og når saksbehandlingstiden er så drøy som nå i kommunen, da blir det problemer, sier Strøm til NRK.no.

Les også:

- En fortvilet situasjon

Håkon Strøm forteller at hans firma skulle ha vært i gang med bygging av en enebolig, som har ligget lenge til behandling i kommunens byggesaksavdeling.

- Det er uvisst når den saken blir avgjort. Det er fortvilet at det tar så lang tid tid.

De som er større enn vårt firma, og har mange prosjekter i gang, sliter nok enda mer enn oss, sier Håkon Strøm.

Han ser frem til eventuelle endringer i kommunens saksbehandlingstid, og "et lavterskeltilbud", som er forespeilet gjennom avtroppet konstituert rådmann Eivind Hansen.

Hansen har "Larvik-modellen" som en favoritt, der saksbehandlingen skjer "over disk".

Der skal byggmestere og tiltakshavere med de riktige papirene ferdig utfylt kunne få sin sak behandlet på en time.

Les også:

Snekker

TRUSSEL MOT NÆRINGEN. Byggmestere opplever Halden kommunes byggesaksavdeling som et problem for bransjen og for kundene.

Foto: NRK

Tungvint køhåndtering

Håkon Strøm forteller at det går lang tid fra man har sendt søknaden, til man får den tilbake.

Kommunen bruker brevpost til å svare tilbake.

- For tiden er køen ekstraordinært lang.

Så hender det at kommunens byggesaksavdeling mener du mangler et dokument eller et vedlegg, og du havner da ut av køen og flyttes noen ganger bakover i den, forteller Strøm.

- Kommunen tar i saksprosessen forbehold om at det kan bli flere forsinkelser, dersom de finner annet å peke på, og hele tiden kan man bli flyttet bakover i køen, når dette skjer.

Jeg hadde ønsket meg et opplegg der en saksbehandler hjalp til å finne de beste løsningene, og pekte ut hva som eventuelt mangler og må på plass. Deretter kunne vi har ryddet opp i alt på en gang, og fått fortgang, sier Håkon Strøm.

Han mener de vedvarende forsinkelsene skader bransjens rykte, og tiltakshavernes interesser.

- Kundene får trøbbel, vi får trøbbel og det går ut over oss i bransjen og vår troverdighet, sier Strøm.

Les også:

Ole Kristian Sørlie

DET MÅ EN ENDRING TIL. Eiendomsutvikler Ole Kristian Sørlie har tro på at det kommer en endring i teknisk etat. - Det er helt nødvendig med et lederskifte, sier han.

Foto: Communicate Norge AS

- Teknisk etat bidro til politisk skifte

Bedriftsleder og eiendomsutvikler Ole Kristian Sørlie i Halden har drevet med eiendomsutvikling på heltid de siste tre årene, etter at han trakk seg ut som leder av selskapet Communicate Norge AS, som han har drevet i 16 år.

Han har tidligere i leserbrev i lokalavisen Halden Arbeiderblad beskrevet en svært vanskelig situasjon han som eiendomsutvikler har møtt i kommunen.

Sørlie tilskriver problemene han har møtt ledelsen i teknisk etat.

Han mener også at det historisk sett har vært tette politiske forbindelser mellom etaten og Halden Arbeiderparti.

- Jeg tror maktskiftet i Halden ved kommunevalget i 2011 blant annet kom av at mange haldensere var misfornøyd med ledelsen i byggavdelingen. Høyre lovte å rydde opp i dette, og velgerne trodde på dem, sier Sørlie til NRK.no.

Han mener den nye politiske posisjonen (H, V, Sp, Krf og MDG) har bidratt til endrede maktstrukturer mellom partier og administrativt ansatte, og at det vil bli ryddet opp.

Per-Kristian Dahl

AVVISER PÅSTANDER. Gruppeleder i Halden Arbeiderparti, Per-Kristian Dahl, sier de forbindelser han kjenner til mellom politikere fra eget parti og administrasjonen har vært i tråd med lover og forskrifter.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Avviser politiske forbindelser

- De politiske forbindelser jeg er kjent med har vært i tråd med lover og forskrifter til våre medlemmers arbeid i de utvalg de representerer, slik det også er i alle andre kommuner, sier Halden Arbeiderpartis gruppelder, Per-Kristian Dahl, til NRK.no.

Han mener problemene i teknisk etat skyldes dagens posisjon.

- Det skjedde et politisk skifte for cirka halvannet år siden. Etter den tid har, etter hva jeg erfarer, problemene eskalert, sier Dahl.

Etter hans syn kommer dette av at dagens posisjon ikke har sørget for nødvendig rekruttering av nytt personell til erstatning for de som av en eller annen årsak har sluttet i løpet av dette halvannet året.

- Arbeiderpartiet har i hele 2012 fremsatt forslag om at det måtte ansettes flere i byggesaksavdelingen uten at dette er hensyntatt, sier Dahl.

Turbulent rundt teknisk etat

Varsling, påstander om svik og krav om at ordfører ber ansatte i teknisk etat om unnskyldning har preget Halden kommune den senere tid.

Ansatte i teknisk etat har via sine tillitsvalgte i NITO og Juristforbundet hevdet at konstituert rådmann Eivind Hansen, som hadde sin siste dag i jobben som rådmann 31. januar i år, har sviktet de ansatte i teknisk etat.

Også ordfører Thor Edquist (H) får sitt pass påskrevet av enkelte av tillitsmennene for de ansatte, fordi han har kritisert prioriteringer ansatte i teknisk etats byggesaksavdeling har gjort på sin ordførerblogg Glad i Halden.

- Det er mange flinke folk, som jobber i teknisk etat. Jeg har hatt en rekke konstruktive møter, men det er ikke til å legge skjul på at det har vært en del utfordringer, sier Ole Kristian Sørlie til NRK.no.

- Naturlig med bråk i overgangsfaser

Sørlie mener at det er naturlig at tillitsmannsapparatet i kommunen nå rasler med sablene, når rådmannen etter den nye politiske posisjonens ønsker, griper fatt i de klagene som kommer mot teknisk etat.

- Tillitsmennene gjør den jobben de skal. Men vi ser av uttalelser de kommer med i lokalavisen at de plasserer skylden hos rådmannen og ordfører.

Min oppfatning er imidlertid at det har vært en ledelse som har vært svak, fordi de tilsynelatende har vært styrt av et enkelt parti.

Men den samme ledelsen har vært sterke nok til å kjøre over mange som ønsker å få til noe her i Halden, sier Ole Kristian Sørlie.

Tar klagene alvorlig

Både konstituert sjef for teknisk etat, Lars Th. Larsen og enhetsleder i byggesaksavdelingen Asbjørn Montelius er for tiden sykemeldte.

Harald Nøding Østvik, som er konstituert for Montelius på byggesaksavdelingen, sa til NRK.no tirsdag denne uka at han tar klager alvorlig.

Han bekrefter at byggesaksavdelingen består av fire personer, men skulle ha vært åtte.

Nøding Østvik forteller til NRK.no at søknadsfristen på de fire stillingene teknisk etat har utlyst til byggesaksavdelingen utløper den 15. februar 2013.

- Derfra regner jeg med at det tar tre måneder etter at saksbehandling og intervjuer er gjort, før vi har de fire nye på plass, sier han.

Halden kommune står foran store organisastoriske endringer.

Nylig ble ny rådmann tilsatt og i nær fremtid skal tre nye kommunalsjefer i henholdsvis Teknisk og kultur, Helse og omsorg og Skole tilsettes.

Inntil videre sitter Harald Nøding Østvik som konstituert leder i byggesaksavdelingen, samtidig som han er leder for avdelingen Miljø og landbruk.

- Mitt mål er nå å skape arbeidsro, og bidra til god saksbehandling til innbyggernes beste, sier han til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Hele avlinger tapt i tørken

    – Mange bønder er hardt ramme av tørken. Det sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

    – Jeg får mange telefoner hvor bønder forteller at de frykter at mer eller mindre hele avlinga er tapt. Dette bekymrer oss, sier han. Regnbygene de siste dagene kom for sent for en del kornbønder.