Kristi himmelfart: Hvor gikk ferden?

Vi har fridag, og anledningen er at Jesus ble tatt opp til Himmelen. Kan vi ta det bokstavelig?

Kristus-statuen i Rio de Janeiro

Kristus-statuen i Rio de Janeiro. Bibelfortellingen om at Jesus ble løftet fra en høyde i Jerusalem og tatt opp til Gud i Himmelen er sentral i den kristne troen.

Foto: Tobias Röstlund /TT / NTB scanpix

Det kan være krevende nok å ta inn over seg påskens budskap om korsfestelse, død og oppstandelse. Men fortellingen etter påske er himmelsprettende science fiction.

For nå kommer det som krever et liberalt forhold til fysiske lover, eller tro på at noen kontrollerer dem. Det er evangelisten Lukas som beskriver at to av disiplene er sammen med Jesus på Oljeberget ved Jerusalem.

"Da (...) ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres".

Disiplene blir, forståelig nok, stående og stirre mot himmelen. Jesus blir løftet mot den fysiske himmelen, og tar ifølge Lukas plass sammen med sin far i Guds himmel.

Brøt tyngdekraften

Himmelfarten er ikke første gang Bibelen snakker om overnaturlige ting rundt Jesus. Tidligere har han helbredet syke, vekket opp døde, gjort vann til vin og gått på vannet. Han har stilnet en storm, og er født av en jomfru.

Skulle det da være noe problem å løftes fra jorden og bli overført til et annet sted?

Espen Ottosen

Espen Ottesen mener det ikke er noe problem i å tenke at Jesus for til himmelen.

Foto: NLM

Nei, sier informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband.

– Jeg har ikke noe problem med å tenke at Lukas i Apostlenes gjerninger forteller hva disiplene så og opplevde da Jesus forlot vår verden. Hele den kristne kirke bekjenner også at Jesus "fôr opp til himmelen".

Daglig leder for Bymisjonen i Østfold, Per Christian Skauen, er ikke like kategorisk i sin tolkning, og mener himmelfarten må ses på som et bilde.

– Jeg tror ikke vi skal tolke hendelsen bokstavelig, men som en billedlig historie om Jesus. Vi kommer til kort dersom vi tolker bibel tekstene helt bokstavelig, da begrenser vi tekstenes innhold og mening. Kristi Himmelfart betyr at Jesus nå er hos Gud – og Gud er overalt, mener han.

I Den norske kirke mener biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, at det godt kan ha skjedd slik som Lukas forteller.

– Dette er fortellingen om at Jesus finnes i en annen dimensjon, skjult for våre øyne. Det er naturlig å tenke at Jesus hadde en slik avskjedsbegivenhet og Lukas gjenforteller det de tilstedeværende opplevde.

MEXICO-RELIGION-FEAST-CROSS

Anleggsarbeidere deltar i en friluftsmesse for å feire det Hellige kors i Morelia i Mexico på 3. mai. Tradisjonen stammer fra spanske bosettere som feiret korset som Jesus Kristus ble korsfestet på. Korsene blir velsignet i kirken og så brakt til arbeidsplassen, der de står til neste år.

Foto: ENRIQUE CASTRO / AFP

– Himmelen er her

En ting er selve løftet opp fra den fysiske jorda. Men så blir Jesus plassert ved Guds side i Himmelen, står det skrevet. Hvor er egentlig det, og går det an å plassere det?

Karl Olav Sandnes, Professor i Det nye testamente ved Det teologiske Menighetsfakultet, er klar på at det teologiske miljøet mener dette er et bilde.

– Vi tenker oss ikke at Jesus bokstavelig "sitter ved Guds høyre hånd." Det er et poetisk uttrykk hentet fra Salmenes bok, og står sentralt i det som Kristi himmelfartsdag handler om. Det betyr at fortellingen om Jesus som tas opp til himmelen er nært knyttet til et poetisk og billedlig språk.

Per Christian Skauen

Per Christian Skauen i Bymisjon Østfold mener det er mer snakk om et billedlig reise til himmelen.

Foto: Espen Torgersen / NRK

I Kirkens Bymisjon er man mer jordnær. Per Christian Skauen tror himmelen er et bilde på noe vi kan omgi oss med her.

– Jeg forholder meg først og fremst til at Guds himmel er i denne verden, det er i oss og blant oss. Guds himmel er slik livet ville ha vært på jorden hvis Gud var konge.

Sunniva Gylver

Sogneprest i Kampen kirke, Sunniva Gylver, sier himmelfarten har en viktig betydning for kristendommen.

Foto: Javier Auris / NRK

TV-personlighet og sogneprest i Kampen kirke, Sunniva Gylver, sier dette om himmelfartens betydning for henne:

– For meg er Kristi Himmelfart viktig fordi gjennom "opphøyelsen" ble Jesus ved den hellige ånd nær og tilgjengelig overalt. Himmelen forstås i troen ikke som et fysisk geografisk sted, men som en dimensjon ved virkeligheten.

– Jesus pensjonerte seg ikke

Ifølge forskning.no finnes det noen få uavhengige kilder som bekrefter at Jesus har levd som en forkynner og en tilbedt person i Palestina på den tiden Bibelen omtaler det. Når det kommer til de mer spektakulære påstandene, er det kun kristne kilder å forholde seg til.

– Det er umulig å føre bevis for hva som skjedde og vi forstår kun stykkevis og delt. Men vi tror på oppstandelsen og himmelfarten. Det er kjernen i den kristne tro, sier Per Christian Skauen.

Alter med Jesus på korset

– Etter påsken og korsfestelsen av Jesus er ikke Jesus lenger i en menneskeskikkelse som er begrenset av tid og rom, sier bymisjonsprest Per Christian Skauen. Kristi Himmelfart betyr at Jesus nå er hos Gud – og Gud er overalt.

Foto: Kari Hamre / NPK

Bibelen forteller at Jesus levde på jorda i 33 år, trolig først som tømrer, deretter startet han sin forkynnergjerning som ledet fram mot korsfestelse, oppstandelse fra de døde, og til slutt himmelfarten.

– Man kan kanskje få inntrykk av at himmelfartens budskap er at Jesus nå trekker seg tilbake, pensjonerer seg så å si. I Det nye testamente og kristen tro er det faktisk motsatt. Himmelfartens budskap er nærvær. Mens han levde, var Jesus begrenset av tid og rom, som alle mennesker. Med oppstandelsen og intronisasjonen i Guds verden, er hans tilstedeværelse ikke lenger begrenset, sier bibelforsker Karl Olav Sandnes.

Ikke til å forstå

Det kan være god grunn til å snakke om å tro, framfor å vite, når det gjelder fortellingen om Jesus.

Atle Sommerfeldt

Biskop i Borge, Atle Sommerfeldt, mener fortellingen om himmelfarten er troverdig.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Biskop Atle Sommerfeldt mener at vi må forholde oss til bibelhistorien som noe vi ikke kan forstå.

– Vi må forholde oss som man alltid har gjort, Gud er større enn «vesle vitet» kan fatte, for å sitere Vinje.

Etter at Jesus har forlatt jorda, er det få dager til pinse. Det er bibelhistoriens neste kapitel, som mange kristne vil si betyr mer for folk i dag. Da tar Guds ånd bolig i menneskene.