Kommune-ja til Melløs Arena

Moss fotballklubb kan gå videre med planene om nytt stadion.

Bystyret i Moss vedtok i mandag ettermiddag budsjettforslaget til de styrende partiene i kommunen.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Partiet Rødt og en uavhengig stemme utgjør posisjonen i Moss.

Ville nedprioritere Melløs Arena

Nye Melløs Stadion i Moss

Slik skal nye Melløs Arena se ut ved sesongstart i 2010.

Foto: Multiconsult

Budsjettforslaget deres er det samme som rådmannen la fram tidligere i høst, men med små justeringer, og forslaget ble vedtatt av flertallet i Moss bystyre mandag kveld.

Tage Pettersen fra Høyre, som sitter i opposisjonen sammen med Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet, hadde i sitt alternative budsjett lagt mest vekt på skole og oppvekstmiljøet i kommunen.

I siste time la opposisjonen, med unntak av Frp, fram et forslag om å omdisponere pengene som er foreslått å brukes på Moss nye fotballstue.

- Ett av våre inndekningsforslag er at vi har tatt ut de pengene som rådmannen har lagt inn i sitt budsjett til Melløs Arena, fordi vi mener at kommunen ikke har råd til det slik den økonomiske situasjonen er nå, sier Pettersen.

Tage Pettersen

Tage Pettersen fra Høyre og de andre partiene i opposisjonen hadde mange debatter under mandagens budsjettforhandlinger i Moss bystyre. På ett punkt stiller Høyre seg så kritisk til vedtatt budsjett, at partiet skal sende en lovelighetsklage til Fylkesmannen i Østfold.

Foto: Torgeir Haugaard

Pengene skulle heller brukes på utvidelsen av Krapfoss skole.

Mener vedtak er ulovlig

Men bystyret vedtok likevel å bruke 40 millioner kroner over 30 år på nye Melløs Arena med 28 av 39 stemmer.

Pettersen sier at det vedtatte budsjettet inneholder en del positive bevilgninger.

- Men opposisjonen stiller seg kritisk til at blant annet 200 årsverk i kommunen må kuttes for dekke inn alle bevilgningene. Vi syns det er feil måte å effektivisere driften på, sier Høyre-politikeren.

Dermed skal partiet utarbeide en lovlighetsklage som de sender til Fylkesmannen.

- Venstre skal diskutere på gruppemøtet sitt på tirsdag om de støtter lovlighetskontrollen eller ikke, så blir det opp til Fylkesmannen å avgjøre om inndekningsvedtaket strider mot kommuneloven, sier Tage Pettersen.

Fire måneder til byggestart

Styreleder i Moss Fotballklubb, Hans Jørn Rønningen, forventet et "ja" til å bygge Melløs Arena.

Melløs stadion

Til høyre på bildet ligger det nye stadionet og anlegget i tilknytning til nye Melløs Arena.

Foto: Montasje: Linksignatur

- Det har ligget i kortene at det kom til å bli en ny Melløs Arena, men jeg er selvfølgelig veldig glad for at det endelig er et vedtak. Nå kan vi starte letingen etter entreprenør så vi blir klare til byggestart 1. april neste år, sier han.

Byggingen av det nye stadionet kan ikke ta mer enn ett år.

- Norges Fotballforbund har gitt oss dispensasjon til å spille på Melløs Stadion ut 2009-sesongen. Derfor må Melløs Arena være klar til sesongen starter i 2010, sier styrelederen.

LES OGSÅ: Fakkeltog for nye Melløs Arena

Fakkeltog for nye Melløs Arena i Moss

Kråkevingen, supporterklubben til Moss fotballklubb, gikk i fakkeltog for å markere hvor viktig de syns det er å få et nytt stadion i byen.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Vedtaket til kommunen støtter prosjektet med 40 millioner fordelt på tre millioner hvert år. Resten av pengene må klubben skaffe selv.

- Kubben må skaffe til veie og betjene et lån på rundt 80 millioner utfra dagens priser. Det blir en utfordring, men vi skal klare det, sier Hans Jørn Rønningen, styreleder i Moss fotballklubb.

Flere må betale eiendomsskatt

Et annet hett tema under budsjettforhandlingene var eiendomsskatten.

- Det ble enstemmig vedtatt å beholde e-skatten på dagens nivå. Endringen blir at grensen utvides, slik at blant annet hytteeiere må betale eiendomsskatt, sier Pettersen.

Dermed blir beløpet det samme som i år, men flere blir med og betaler.

En annen ting partiene i Moss bystyre var enige om, var å bygge ny skole i nordre bydel.

- Nøkkeland skole skal realiseres, men opposisjonen mente det var best å vente med idrettsanlegget ved skolen for å ha mer penger til skolesektoren, sier Tage Pettersen fra Moss Høyre.