Her avslører feieren en pipebrann eieren ikke visste om

Huseieren har opplevd en skikkelig pipebrann tidligere. At det også har brent uten at han var klar over det, synes han er skremmende.

Det kan oppstå pipebrann uten at huseieren oppdager det. Feierkoordinator Øystein Engen oppdager et slikt tilfelle.

– Her ligger det litt sot. Her har det vært en pipebrann. Du ser hele kaka ligger her, sier feiekoordinator Øystein Engen og viser frem en klump sot han finner i sotluka.

Han er på inspeksjon hjemme hos Svenn Sandberg (74) i Rygge i Østfold. Sandberg fyrer mye med ved i flere bygninger på småbruket.

På ham kom det som en stor overraskelse at det hadde brent i pipa hans. Men feieren ser det samme fra tid til annen.

– Det går an å ha pipebrann uten å vite det. Jeg hadde en nylig som hadde fått all røyken inn i stua. Det lå et tykt belegg med bek i pipa. En del ganger er man ikke klar over at man har hatt brann, sier Engen.

Opplevd tidligere

Svenn Sandberg feiing

SKJULT BRANN: Øystein Engen (t.v.) er på inspeksjon hjemme hos Svenn Sandberg i Rygge.

Foto: Finn Børge Stenbek / NRK

Selv om denne pipebrannen var ukjent for Sandberg, har han opplevd en annen pipebrann tidligere. Det gjorde dypt inntrykk.

– Det brant så det rista i hele huset. Skogen rundt var opplyst, og takplater og pipebeslag var deformert og ødelagt. Du blir aldri kvitt den følelsen, sier Sandberg.

De siste årene har det vært feiing hvert fjerde år i hans område. Det synes han er for sjelden.

– Vi må betale feieravgift hvert år, mens det ikke feies oftere enn hvert fjerde år, sier Sandberg.

Ny organisering

En ny forskrift, som trådte i kraft 1. januar i år, kan innebære en endring på dette. Såkalt risikobasert feiing innebærer at feiervesenet fører tilsyn, og ut fra det danner seg et bilde av hvor ofte hver enkelt pipe bør feies.

For enkelte innebærer det at det blir feiing oftere enn tidligere, mens andre vil oppleve at feieren kommer på besøk sjeldnere enn tidligere. Det kan blant annet gjelde folk som fyrer mye slik Sandberg gjør.

Avdelingsleder Mette Kaspersen i mosseregionens interkommunale brann- og redning mener fordelen med de nye forskriftene er at ressursene nå kan styres inn der behovene er størst.

– Nå kan vi føre tilsyn i boligene, og så er det feierens faglige vurdering som sier noe om når feiing skal gjennomføres, sier hun.

Eksakt hvor ofte det vil bli feiing, kan variere.

– Vi kan bruke ressursene der faktisk er behov for det, og der vi tenker at vi kan utgjøre en forskjell, sier hun.