Sår tvil om regjeringens tollreform

– Tollvesenet trenger både flere folk, og bemanning som samsvarer bedre med når trafikkmengden over grensa er størst, mener stortingsrepresentant.

Tollvesenet på Svinesund

Øst-Norge tollerforening får støtte fra Svein Roald Hansen (Ap) i at det er viktigere å se på bemanningen i Tollvesenet enn å gi de færre arbeidsoppgaver.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Tidligere denne uka kom Riksrevisjonen med en rapport hvor det pekes på at Tollvesenets beslag av narkotika og valuta er for lave.

– Det rapporten også sier er at man kanskje må arbeide på litt andre tider, at det må være høyere bemanning når det er stor trafikk, og lavere bemanning når det er mindre trafikk, så det er nok flere grep, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) til NRK.no.

I mars varslet regjeringen at mange av Tollvesenets oppgaver skal overføres til Skatteetaten, for å styrke grensekontrollen. Øst-Norge tollerforening mener på sin side at det er økt bemanning som er løsningen for å ta flere storsmuglere, ikke en dyr omorganisering.

Svein Roald Hansen, Arbeiderpartiet

– Det er høyst tvilsomt om regjeringens foreslåtte omorganisering gir noen effekt for kontrollene på grensa, sier Svein Roald Hansen (Ap).

Foto: NRK

– Jeg er enig med tollerforeningen i at det er høyst tvilsomt om den omorganiseringen gir noen effekt for kontrollene på grensa, sier Hansen.

– Må ha en prosess med de ansatte

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har tidligere ønsket regjeringens endringer velkommen.

Men Hansen mener også de ansatte burde blitt tatt med på råd før forslaget ble lagt frem i mars. Nå sår han tvil ved om regjeringen får det som de vil.

– Omorganiseringen kom helt overraskende på tollerne. Jeg mener at de må ha en prosess med de ansatte, så får vi se i enden av den om det blir flertall på Stortinget for det regjeringen ønsker. Jeg er i tvil om det.

Bengt Morten Wenstøb, som sitter på Stortinget for Østfold Høyre, mener det er utfordrende å finne en bemanningsløsning ved grensene som gjør at flere storsmuglere blir tatt.

– Det er mange måter å organisere det på, og regjeringen har foreslått én. Uansett hvordan vi organiserer det så er det noen som slipper gjennom systemet, og det jeg tror er det aller viktigste med tanke på kontroller er det forebyggende.

Bengt Morten Wenstøb, Øsfold Høyre

Bengt Morten Wenstøb (H), tror regjeringens forslag er et steg i riktig retning for en mer effektiv grensekontroll.

Foto: Hilde Erlingsen / NRK

– Det betyr at man må gå mer tydelig ut med hva som er akseptabelt og ikke, sier Wenstøb.

Stiller spørsmål ved kostnadene

Han sier også at det er lettere sagt enn gjort å bestemme seg for at det skal være flere tollere på jobb når trafikkmengden er størst.

– Man vet aldri når det kommer personer over grensen som ønsker å gjøre noe vi ikke liker. Blant tollerne vet når ting kan dukke opp, for man har jo spaning også. Spørsmålet er hvor grensen går for ressursbruk. Det å bruke veldig mye penger på disse områdene handler jo også om at man har mindre til andre tiltak.

Derfor tror han forslaget om å flytte oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten er et godt sted å begynne for å få til en mer effektiv grensekontroll.

– Jeg tror den helhetlige løsningen regjeringen har valgt er rimelig gjennomtenkt. Det man har sett i andre offentlige virksomheter også er at samhandling, eller stater i staten, ofte har vært en utfordring. Jeg tror nettopp styrken i regjeringens politikk er at man ønsker å forenkle og effektivisere offentlig forvaltning. Det inkluderer også Tollvesenet, sier Wenstøb.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Legesjekk etter trafikkulykke

    Totalt fire personer involvert i trafikkulykken i Rakkestad. To personer er kjørt til sykehuset Kalnes og to til lokal legevakt. Formentlig ingen alvorlig skadd, skriver politiet på Twitter. Årsaken til ulykken er ukjent, men en av bilene skal ha svingt unna for vilt.

  • Trafikkulykke på rv 22 i Rakkestad

    Tre biler er involvert i en trafikkulykke på Mysenveien. Ifølge politiet skal alle være ute av bilene. Nødetatene er på stedet.