NRK Meny
Normal

Fylkesvei i Hobøl kan bli avlastingsvei for Oslo

Vegdirektoratet vurdere nå om fylkesvei 120 mellom E18 i Hobøl og E6 ved Mosseporten skal oppgraderes og overtas av staten.

Dårlige veier i Østfold

Vegdirektoratet vurdere om fylkesvei 120 skal oppgraderes og overtas av staten.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Valglogo

– Vi har satt i gang et arbeid for å se på en del fylkesveier, om de burde være riksveier igjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere flere strekninger, blant annet fylkesvei 120 gjennom Hobøl og Våler.

Arbeidet skjer i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2018- 2029.

Nasjonal betydning

Både Høyre og Frp mener at forrige regjering gikk for langt da mange riksveier ble gjort om til fylkesveier, sier Solvik Olsen.

– Noen veier har en nasjonal betydning langt ut over de fylkene de ligger i. Derfor må vi se hvem vi kan flytte tilbake og 120 er en av veiene vi ser spesielt på.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Østfold lørdag. Da ble han kjørt i lastebil slik at han fikk oppleve standarden på den smale og svingete veien.

En strekning som ofte blir brukt av utenlandske lastebiler fordi når en kjører på GPS kommer veien opp som den korteste strekningen mellom E18 og E6, sier Solvik Olsen.

Ringvei rundt Oslo

– Utfordringen her er at det begynner å bli en del tungbiler som kjører på han, og veien er ikke bygd for slik trafikk.

Vegdirektoratet skal også vurder behov for oppgradering dersom fylkesvei 120 skal overtas av staten.

– Vi må vurdere hva som trengs av oppgradering for at den kan fungere som en slags omkjøringsvei rundt Oslo. Sånn at vi sørger for at mindre trafikk må inn på E6 og gjennom Oslo. Da er det naturlig å tenke 120 som et slags ringveisystem.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22:55-nyhetene her

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ny type kunstgress i Råde

    Råde idrettslag skal legge en helt ny type kunstgress på den nye banen i Råde idrettspark. Det nye kunstgresset inneholder sand og ikke gummigranulat. Klubben håper å bli en foregangsklubb, sier prosjektleder Ole-Petter Westheim. Gresset skal være ferdig til sommerferien.