Frykter fylkets identitet forsvinner

Hva holder fylket samlet når den offentlig forvaltning gjør fylkesgrensene mindre betydningsfulle?

Raymon fra Østfold

ØSTFOLDSK: Øivind Johannessens revyfigur Raymon er av mange sett på som et symbol på Østfold.

Foto: MORTEN HOLM / Scanpix

– Min personlige oppfatning er at det kan skade østfoldingen, og det er synd, sier historiker Sven G. Eliassen ved Høgskolen i Østfold.

Østfold har vært en region som har vært samlet med relativt få geografiske endringer siden Bohuslän ble svensk for 358 år siden.

Men 2016 har vært året der Østfold politidistrikt har blitt til Øst politidistrikt gjennom en sammenslåing, og året der Østfold fylkeskommune har flørtet heftig med Akershus og Buskerud om en sammenslåing.

Forrige uke fortalte NRK at Norge er inndelt i regioner på mer enn 30 ulike måter, men at betydelig færre offentlige etater enn tidligere følger fylkesgrensene.

Østfold

Bekymret

Sven G. Eliassen

SKEPTISK: Historiker Sven G. Eliassen er redd folks beste kan komme i skyggen når regioner slås sammen.

Foto: Jørn Enger / NRK

Selv om Østfold fortsatt vil være et valgdistrikt, er det en kjensgjerning at det er få offentlige etater igjen som bidrar til å holde Østfold samlet som Østfold.

– Det har stort sett vært kriger og politiske forhold som har endret grensene. Det som skjer i dag, er at man skal effektivisere forvaltningen, og dermed også ha større og bærekraftige regioner. Det spørs om det gagner menneskene, eller om de kommer i skyggen av byråkratiet, sier Eliassen.

Han har skrevet en rekke historiske bøker fra fylket, og blant annet sett på hva som har skjedd med tidligere småkommuner som er blitt inkludert i storkommuner gjennom sammenslåinger.

Han trekker paralleller til dette når han vurderer Østfolds fremtid som en region.

– Jeg har sett eksempler på kommuner som har vært veldrevne, som Berg og Idd, men som jeg synes har blitt svekket, sier Eliassen.

Dialekt som bindemiddel

Magne Aasbrenn

DIALEKT: Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag.

Foto: Noregs Mållag

Så da er det kanskje Østfold-dialekten som skal holde oss samlet i fremtiden?

– Identitet og dialekt er veldig tett knyttet sammen, sier leder i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn.

Lektoren har Fredrikstad-dialekten i god behold selv om han nå leder en organisasjon som fremmer nynorsk.

Han mener det er mange særtrekk ved Østfold-dialekten. Samtidig er det variasjoner innad i Østfold, slik at det ikke finnes en entydig Østfold-dialekt.

Aasbrenn tror ikke endring i fylkeskommunen i seg selv vil påvirke dialekten, men at mer reisevirksomhet som følge av sammenslåinger kan gjøre utslag.

– Blir vi slått sammen med Akershus, så blir det enda flere som pendler til Oslo for å jobbe. Det vil gå utover dialekten, sier Aasbrenn.

Ikke bekymret

En som ikke er like bekymret for Østfold-identiteten, er stortingspolitiker Ingjerd Schou (H) fra Spydeberg.

Jeg vil fortsatt være østfolding. Kommer vi langt nok unna Spydeberg, så vet ikke folk hvor Spydeberg er, og da sier jeg at jeg er fra Østfold. Kommer jeg langt nok unna Norge, så vet ingen hva Østfold er, og da jeg norsk. Dette er en avstandsgreie, sier Schou.