Flere er skuffet etter valg av politisentrum

Onsdag ble det bekreftet hvor hovedsetene til de 12 politidistriktene skal ligge. Skuffelsen er stor både i Drammen og Sarpsborg, mens politilederlaget i Nord-Trøndelag vil se fremover heller enn å se tilbake på tapte kamper.

Laster kart, vennligst vent...

Her skal hovedsetene for de 12 politidistriktene ligge.

Politihuset under Olavsfestdagene 2017

Trondheim og sentrum politistasjon blir hovedsetet i det nye Trøndelag politidistrikt.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Fra 1. januar skal politi-Norge gå fra 27 til 12 politidistrikt.

I flere av de nye politidistriktene har det vært uenigheter om hvor sentrum for distriktet skal ligge, deriblant i det nye Trøndelag politidistrikt.

Seks uker med høringer

Sør- og Nord-Trøndelag politidistrikt slås sammen, og fagforeningene i Nord-Trøndelag politidistrikt har ment at Stjørdal er naturlig hovedsete, mens Politidirektoratet argumenterte for Trondheim.

I løpet av den seks uker lange høringsperioden, kom fagforeningene i Nord-Trøndelag politidistrikt med sin uttalelse, hvor de trakk paralleller mellom valg av hovedsete og «komiske Ali» fra Irak-krigen.

Det er Politidirektoratet som har fått i oppgave å beslutte hvor hovedsetene skal ligge. Onsdag bekreftet de at Trondheim blir hovedsetet i Trøndelag politidistrikt.

– Jeg regner med at høringsuttalelsene er grundig gjennomgått. Vi må forholde oss til beslutningen som er tatt, og heller bruke tida fremover på resten av organiseringen av det nye politidistriktet, ikke på kamper som er over, sier Snorre Haugdahl fra politilederlaget i Nord-Trøndelag.

Bergen blir politisentrum

I det nye Innlandet politidistrikt har det vært het debatt og store uenigheter rundt nytt politisentrum.

Både Gjøvik, Lillehammer og Hamar ønsket å være hovedsete. Nå er det klart at Hamar vant kampen.

Tønsberg er valgt som hovedsete i politidistrikt Sør-Øst. Ansatte ved politiet i Drammen er sjokkerte.

Også i Møre og Romsdal har det vært strid om hvor hovedsetet bør være. Ålesund vant til slutt kampen mot Kristiansund.

Ski ble valgt i Øst politidistrikt. Valget av Tønsberg og Ski er de to endringene Politidirektoratet har gjort etter det første forslaget de la fram 5. oktober. Da foreslo de Drammen fremfor Tønsberg og Sarpsborg fremfor Ski.

– Publikum vil ikke merke det

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la onsdag formelt frem hvor hovedsetene skal ligge.

– Hovedsetevalget har vært av stor interesse internt i etaten, men også eksternt. Det er viktig å si at selv om valget er gjort, får det liten betydning for folk flest utenfor politiet, sa Humlegård under pressekonferansen onsdag.

Han viste forståelse for alle som er skuffet over hovedsetevalget. Det meste av tjenesteproduksjon og publikumskontakt skal fortsatt foregå i de geografiske driftsenhetene.

Politimestrene skal ha fast tilhold i hovedsetene. Også operasjonssentralene i hvert distrikt skal ligge der, uavhengig av hvor de ligger i dag.

– Operasjonssentralene er hjertet og hjernen til politidistriktet, og må ligge der politimesteren skal sitte, sa Humlegård.

Her er oversikten:

 • Finnmark politidistrikt får hovedsete i Kirkenes.
 • Troms politidistrikt får hovedsete i Tromsø.
 • Nordland politidistrikt får hovedsete i Bodø.
 • Trøndelag politidistrikt får hovedsete i Trondheim.
 • Møre og Romsdal politidistrikt får hovedsete i Ålesund.
 • Vest politidistrikt får hovedsete i Bergen.
 • Sør-Vest politidistrikt får hovedsete i Stavanger.
 • Agder politidistrikt får hovedsete Kristiansand.
 • Sør-Øst politidistrikt får hovedsete i Tønsberg.
 • Innlandet politidistrikt får hovedsete i Hamar.
 • Øst politidistrikt får hovedsete i Ski.
 • Oslo politidistrikt får hovedsete i Oslo.