Frykter at flere vil avbryte skolegang

Elevorganisasjonen frykter flere vil droppe ut av videregående skole, fordi færre har fått førsteønsket sitt oppfylt.

Halden videregående skole, Porsnes

Færre har fått innfridd førsteønsket når det gjelder skolevalg. Her Halden videregående skole.

Foto: Rainer Prang / NRK

Live Tronstad, fungerende leder i Elevorganisasjonen i Østfold

Live Tronstad i Elevorganisasjonen i Østfold frykter at flere kan avbryte utdanningen når de ikke får førsteønsket sitt oppfylt.

Foto: Privat

Ved årets hovedinntak i Østfold kom 85 prosent av søkerne inn på den linja de hadde mest lyst til. Det er en nedgang på fire prosentpoeng fra i fjor.

Nå ber fungerende leder i Elevorganisasjonen i Østfold, Live Tronstad, fylkeskommunen endre skoletilbudet i fylket.

– Vi har et problem med frafall i skolen i Østfold. Det at man ikke kommer inn på førstevalget, og i stedet blir satt på andrevalget eller tredjevalget eller verre, kan føre til at noen kanskje blir mer demotivert. Det blir vanskeligere å gjennomføre, og det er kanskje en større risiko for at flere dropper ut av skolen, mener Tronstad.

– Bør lytte til ungdommens ønsker

I våres vedtok fylkespolitikerne også å flytte flere linjer, samt å kutte antall plasser innenfor service og samferdsel.

Tronstad mener det kan være med på å øke frafallet i den videregående skolen ytterligere.

– Noen får lenger vei til skole, og derfor kan det hende det er enda større risiko nå. Kanskje fylkeskommunen heller burde opprette tilbud der det er ønske fra ungdommen, mener hun.

Vanskelig å gjennomføre

Inger-Christin Torp

Fylkesvaraordfører Inger-Christin Torp mener det er vanskelig å endre mye på tilbudsstrukturen.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Fylkesvaraordfører Inger Christin Torp fra Arbeiderpartiet mener det forslaget er vanskelig å gjennomføre.

– Da skal jo romkapasitet og utstyr være tilpasset på den skolen hvor skal linjen finnes. Vi har ansatte som er tilknyttet en skole, selv om de er ansatt i fylkeskommunen. Det er mange forhold å ta hensyn til, så tilbudsstrukturen må nok stå rimelig fast slik som den gjør i dag, mener Torp.

De siste årene har frafallsprosenten gått ned i Østfold, og Torp er ikke like bekymret som Elevorganisasjonen for at den skal gå opp igjen.

– Nå er det ikke dramatisk færre som får førsteønsket oppfylt, og dette med førstevalg er jo et av flere kriterier som betyr noe for dropout. Det er jo sånn at ungdom søker på tre ønsker og kommer garantert inn på et av de tre, forklarer Torp.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uten telefon i snart en uke

    Telenor kan fortsatt ikke si når feilen på telefonlinja til Aspedammen i Halden blir reparert. I forbindelse med arbeid langs jernbanen er flere kabler blitt revet ned og Telenor har ikke fått tak i sikkerhetsfolk som kreves for at linja skal bli reparert. Mobildekningen i området er dårlig slik at folk er avhengig av fasttelefon, opplyser en beboer til NRK.

  • Truet med kniv

    En mann er pågrepet mistenkt for å ha truet en ansatt ved Blå kors-senteret i Sarpsborg med kniv lørdag formiddag. Politiet opplyser at pågripelsen skjedde uten dramatikk og at mannen ikke hadde kniv på seg. Kniven som skal ha blitt brukt er ikke funnet.