Friskmelding av innsjø drøyer

Klimaendringer gjør at det tar lengre tid å rense Vansjø enn planlagt. Det er nå ti år siden prosjektet startet.

Vansjø, september 2006

Mye tyder på at det vil ta lengre tid enn planlagt å rense Vansjø.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Målet om å rense Vansjø innen 2015 nås trolig ikke, sier miljøvernsjef i Moss, Knut Bjørndalen.

- Klimaendringene spiser opp effekten av tiltakene

Han oppgir klimaendringer som hovedårsak til at det sannsynligvis kommer til å ta lengre tid enn planlagt før man kan friskmelde Østfolds største innsjø.

- Vi ser at et endret klima, med varmere vær og mer nedbør, tildels spiser opp effekten av tiltakene som er gjort, så jeg tror at man bør se på dette på noe lengre sikt og legge på 7-8 år, sier Bjørndalen.

Morsaprosjektet startet for ti år siden og det har hatt som mål å redusere forurensingen av Vansjø-Hobølvassdraget.

Det er satt i gang en rekke tiltak som har redusert fosfortilførselen og kloakkutslippene til sjøen.

- Omtrent halvveis til målet

Leder av det som nå heter Vannområdeutvalget Morsa, Helga Gunnarsdottir, svarer dette om hvor langt man har kommet.

- Jeg tror vi er omtrent halvveis til målet nå, fordi vi har fått klimaforandringene på toppen av det hele.

Klimaendringene gir hyppigere og større flommer i Vansjø.

Dette drar med seg forurensing tilbake til sjøen og setter rensearbeidet tilbake.

To tiltak som diskuteres er å utvide elveløpet i Mosseelva for å unngå flom, eller å lage en flomtunnel fra Vansjø til Oslofjorden.

Hvilke tiltak som vil hjelpe best mot klimaendringene, er usikkert, sier miljøvernsjef Knut Bjørndalen i Moss.

- Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror vi bare må satse enda sterkere og prøve å ta i bruk enda sterkere virkemidler, sier Bjørndalen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-sendingen 20.55 her

  • Anmeldt for ruskjøring

    I Moss er en kvinne i 30-åra i kveld anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand og uten førerkort, melder politiet. Kvinnen har erkjent forholdet.