Frifunnet for voldtekt

En mann i 20-årene er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for voldtekt av en jevngammel jente i Sarpsborg i fjor. Mannen ble i tingretten dømt til fire års fengsel, men lagmannsretten mente at det ikke ble ført bevis for at han var skyldig i verken forsettlig eller grov uaktsom voldtekt. Mannen må imidlertid betale 90.000 kroner i oppreisning til kvinnen - 60.000 kroner mindre enn han ble dømt til i tingretten.