NRK Meny
Normal

Frifunnet for andre gang etter arbeidsulykke

Bedriften Rockwool i Moss er frifunnet, både i tingrett og lagmannsrett, etter en arbeidsulykke i mars 2013.

Rockwool, Moss

Bedriften Rockwool i Moss er frifunnet etter en arbeidsulykke i 2013.

Foto: Petter Larsson / NRK

En av bedriftens ansatte pådro seg hjernerystelse, etter at han snublet i søppel på gulvet og falt mot en maskin. Mannen besvimte og ble sykmeldt i to uker. Han skal ikke ha sett søppelet grunnet dårlige lysforhold.

Forelegg på en halv million

Påtalemyndigheten ga bedriften et forelegg på en halv million kroner for brudd på arbeidsmiljøloven etter ulykken. Forelegget ble begrunnet med at det var for dårlige lysforhold på stedet, og med at bedriften ikke hadde varslet politiet og Arbeidstilsynet om ulykken.

Bedriften vedtok ikke forelegget, og saken havnet i Moss tingrett.

Tingretten behandlet saken i januar. Tingretten frifant bedriften for begge postene i forelegget. Det var imidlertid dissens i retten: fagdommeren mente vilkårene for straff var oppfylt når det gjaldt punktet som gikk på belysningen i lokalene, meddommerne gikk inn for frifinnelse.

Statsadvokaten anket frifinnelsen fra Moss tingrett, og saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i slutten av august.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at bedriften måtte dømmes til å betale en bot på en halv million kroner og betale saksomkostninger.

Valgte å ikke bøtelegge

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at det var dårlige lysforhold på stedet da arbeidsulykken fant sted, og konkluderer med at vilkårene for å ilegge bedriften en foretaksstraff for så vidt er oppfylt.

Retten påpeker at det er overlatt til rettens skjønn om foretaket skal straffes, når vilkårene er oppfylt. I denne sammenheng skal retten vurdere straffens preventive virkning, overtredelsens grovhet og om hendelsen kunne vært forebygget.

Lagmannsretten konstaterer at Rockwool har få HMS-hendelser av alvorlig art og har inntrykk av at bedriften har godt fokus på HMS-tiltak. Det konstateres også at ulykken i 2013 er fulgt opp for å forebygge lignende hendelser.

Borgarting lagmannsrett var delt i synet på om det burde reageres med foretaksstraff. Flertallet, bestående av de tre fagdommeren og tre av meddommerne mente at det ikke var nødvendig med en straffereaksjon. Mindretallet, en av meddommerne, ønsket en reaksjon.

Borgarting lagmannsrett har frifunnet bedriften, og har dømt staten ved Justis- og beredskapsdepartementet til å dekke bedriftens saksomkostninger med 63.000 kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Venter på bergingsbil

    Vegtrafikksentralen øst melder at det er ventetid for bergingsbil som kan få bort et vogntog som stenger for Oslofjordtunnelen i retning Drøbak. Det er uvisst hvor lenge tunnelen blir stengt.

  • Oslofjordtunnelen stengt mot Drøbak

    Oslofjordtunnelen i Akerhus og Buskerud er stengt i retning mot Drøbak. Det pågår berging av en vogntog i tunnelen, melder Vegtrafikksentralen øst.