NRK Meny
Normal

Fredriksten trenger 147 millioner

Fredriksten festning i Halden er i forfall og må rustes opp for 147 millioner kroner.

Ill. foto

Opprustning til en verdi av 147 millioner kroner er nødvendig for å sette i stand Fredriksten festning.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter mange år med manglende vedlikehold er festningen nå i en slik forfatning at det blir svært kostbart å sette den i skikkelig stand.

Bygninger og murer

En rapport utarbeidet av Forsvarsbygg viser at det kommer til å koste 147 millioner kroner å ruste opp Haldens stolthet.

Det nøyaktivet kostnadsanlaget lyder på 147 088 736 kroner.

Festningsdistriktssjef i Østfold, Dag Strømsæther, forteller at det er behov for å ruste opp både bygningene, murene og infrastrukturen på festningen.

- Vi ser nå, etter en fullstendig tilstandsanalyse, at vi trenger omkring 55 millioner kroner til bygningene. I tillegg trenger vi cirka 87 millioner til murene og cirka fem millioner til infrastrukturen, sier Strømsæther.

Lovet penger fra staten

Han tror det vil la seg gjøre å skaffe midler til de påkrevde arbeidene.

- Regjeringen har på generelt grunnlag uttalt at de har en ambisjon om å få alle våre kulturminner opp på et akseptabelt nivå innen 2020, og det får vi håpe at de klarer å følge opp, sier han.

I tillegg har Forsvarsdepartementet allerede gitt konkrete løfter om penger.

- Fra Forsvarsdepartementet har vi fått signaler om ekstra bevilgninger i 2008 og 2009 slik at vi nå kommer i gang med utbedringen av de deler av festningen som er i så dårlig forfatning at det er fare for utrasning eller andre skader, sier Strømsæther.

Deler av festningsområdet er nå avsperret av sikkerhetsgrunner, men mesteparten av festningen er fremdeles tilgjengelig for publikum.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vil vurdere fiskekvoter i fjorden

    Fiskekvoter for fritidsfiskere i Oslofjorden bør vurderes for å redde sårbare fiskebestander. Det mener Miljøpartiet de Grønne. Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrak-kysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at forekomstene av kyst-torsk ligger på et historisk bunnivå. Stortingskandidat for MDG i Østfold, Håkon Borch, mener det også kan være nødvendig å begrense yrkesfisket i fjorden.