Fortsatt stor forurensning

Flere giftige planktonalger i Iddefjorden og Singlefjorden.

Iddefjorden
Foto: Rainer Prang / NRK

Undersøkelser av Ytre Oslofjord viser at mens forholdene ute i fjorden er blitt bra, lider sidefjordene under forurensning og dårlig vannkvalitet.

- Forholdene er mindre gode, og til dels dårlige eller svært dårlige, sier senioringeniør i seksjon for miljødata i Statens Forurensningstilsyn (SFT), Tor Johannesen.

Stor undersøkelse

I fem år har SFT kartlagt følgene av overgjødsling i Ytre Oslofjord. Dyreliv, planteliv og vannkvalitet har gått gjennom omfattende undersøkelser, og nå har SFT kommet frem til en oppsummering.

Mens forholdene ute i Oslofjorden har vist seg å være svært gode, er det sidefjordene som bekymrer. For Østfolds del er overgjødslingsproblemene knyttet til Iddefjorden og Singlefjorden.

- Vi har et fattigere dyreliv, og en fattigere bunnfauna, sier Johannesen.

Fra landbruket

Landbruket er den største forurensningskilden, og står for rundt 40 prosent av både fosfor of nitrogentilførslene som bidrar til overgjødslingen av fjordene.

Men også kommunale utslipp, og utslipp fra industri bidrar til forurensningen. Miljøvernmyndighetene vil nå vurdere om de må sette inn noen ekstra tiltak for å få bukt med overgjødslingen.

- Det vil vi se på. Men det er for tidlig for meg å si om det blir noen tiltak, og i så fall hva slags tiltak, sier senioringeniør Johannesen.

Ufarlig

Selv om vannkvaliteten er dårlig, er den langt fra så ille at det er farlig å bade, eller spise fisk som er fanget i Iddefjorden eller Singlefjorden.

- Forurensningen gjør det mindre hyggelig å drive rekreasjon i områdene, fordi det blir mer grønske i vannet og flere giftige planktonalger.

Men det er ikke farlig å bade eller å spise fisk fra fjordene, sier Johannesen.