NRK Meny
Normal

Fortsatt stor forurensning

Flere giftige planktonalger i Iddefjorden og Singlefjorden.

Iddefjorden
Foto: Rainer Prang / NRK

Undersøkelser av Ytre Oslofjord viser at mens forholdene ute i fjorden er blitt bra, lider sidefjordene under forurensning og dårlig vannkvalitet.

- Forholdene er mindre gode, og til dels dårlige eller svært dårlige, sier senioringeniør i seksjon for miljødata i Statens Forurensningstilsyn (SFT), Tor Johannesen.

Stor undersøkelse

I fem år har SFT kartlagt følgene av overgjødsling i Ytre Oslofjord. Dyreliv, planteliv og vannkvalitet har gått gjennom omfattende undersøkelser, og nå har SFT kommet frem til en oppsummering.

Mens forholdene ute i Oslofjorden har vist seg å være svært gode, er det sidefjordene som bekymrer. For Østfolds del er overgjødslingsproblemene knyttet til Iddefjorden og Singlefjorden.

- Vi har et fattigere dyreliv, og en fattigere bunnfauna, sier Johannesen.

Fra landbruket

Landbruket er den største forurensningskilden, og står for rundt 40 prosent av både fosfor of nitrogentilførslene som bidrar til overgjødslingen av fjordene.

Men også kommunale utslipp, og utslipp fra industri bidrar til forurensningen. Miljøvernmyndighetene vil nå vurdere om de må sette inn noen ekstra tiltak for å få bukt med overgjødslingen.

- Det vil vi se på. Men det er for tidlig for meg å si om det blir noen tiltak, og i så fall hva slags tiltak, sier senioringeniør Johannesen.

Ufarlig

Selv om vannkvaliteten er dårlig, er den langt fra så ille at det er farlig å bade, eller spise fisk som er fanget i Iddefjorden eller Singlefjorden.

- Forurensningen gjør det mindre hyggelig å drive rekreasjon i områdene, fordi det blir mer grønske i vannet og flere giftige planktonalger.

Men det er ikke farlig å bade eller å spise fisk fra fjordene, sier Johannesen.

 

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tage Pettersen avstår etterlønn

    Tidligere ordfører i Moss og nå stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, avstår etterlønn i Moss. Det skriver han på sin egen Twitter-konto. Pettersen søkte om og fikk innvilget halvannen måneds etterlønn. Dette skapte reaksjoner, og det er derfor politikeren likevel har valgt å avstå muligheten. I en SMS skriver Pettersen at han nå er ferdig med saken og ikke vil uttale seg utover dette.

  • Arbeidsulykke på Manstad

    En person er fløyet til Ullevål sykehus med hodeskader etter en arbeidsulykke ved Manstad kjøtt. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken. Til NRK sier operasjonsleder ved politet at de er på stedet og starter etterforskning, men vet lite om hva som faktisk har skjedd. Det skal være snakk om en fall-ulykke, men det er ikke kjent hvor alvorlige skadene er.