Fôrer opp villsvin for å bli kvitt dem

Naturvernere ønsker forbud mot å fôre det svartelista villsvinet. En dårlig idé, mener ordfører i Aremark, som selv fôrer villsvin for å lettere kunne skyte dem.

Villsvin

For å bli kvitt villsvinene gir grunneiere dem mat.

Foto: NRK

Villsvin er blant artene som er satt på svartelisten, det vil si arter som kan true norsk natur.

Ifølge Artsdatabanken er det nå en stabil forekomst med yngelgrupper av villsvin sør og øst i Halden og Aremark kommuner i Østfold. Her er det også satt ut flere fôringsautomater for villsvin. Det vil naturvernorganisasjonen «Mer villmark nå» at skal bli ulovlig.

Fôrer for å holde dem unna

De mener fôringen har ført til skader på skogbunnen i naturreservat. Det kan også føre til at det blir flere villsvin på grunn av fôringen mener gruppa.

– Vi tror fôringa gir større/flere kull og lavere dødelighet. Den avskyting som foregår ved fôringsplassene, er ikke nok til å hindre at villsvinene øker kraftig i antall, skriver gruppa i et brev til Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Geir Aarbu

Ordfører og grunneier i Aremark, Geir Aarbu, fôrer villsvinene.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Ordfører og grunneier i Aremark, Geir Aarbu, fôrer selv villsvin og har ikke noe tro på et forbud.

– Jeg ønsker ikke villsvin inn i norsk fauna. Jeg ønsker at de holder seg unna. Det er mange, inklusive meg selv, som fôrer for å holde villsvinene unna innmark, korn, åker og eng, så de ikke gjør skade der. I stedet holder de seg på fôrplassene.

Villsvin

Villsvin er svartelistet i Norge og kan derfor jaktes året rundt.

Foto: Eva Susanne Drugg / NRK

Vil skyte villsvinene der de fôres

«Mer villmark nå» ønsker et forbud mot fôringen. Men det er det ikke grunnlag for, sier Erik Lund seniorrådgiver ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

– Per i dag har vi ikke noe hjemmel for å forby det. Vi har på trappene en mulig regelendring for å få en hjemmel til å regulere fôring av ulike viltarter i ulike sammenhenger. Men den er ikke på plass enda, sier han.

Grunneier og ordfører i Aremark, Geir Aarbu, mener det virker etter hensikten å fôre og at det holder villsvina unna dyrka mark. Han mener det også er lettere å bli kvitt dem, fordi man kan skyte villsvinene der de fôres, i stedet for å måtte lete etter dem.

– Hvis man slutter å fôre villsvin blir det mye vanskeligere å jakte på dem. Man skyter ofte villsvin på fôrplassene. Jeg tror at villsvinstammen øker hvis man slutter å fôre på fôrplassene.