Flere pasienter i korridorene

Stengingen av sju senger på medisinsk avdeling i begynnelsen av måneden førte til at det ble flere korridorpasienter på Sykehuset Østfold. Et såkalt sengetun ble stengt for å spare penger og to dager etter stengingen var det 17 korridorpasienter ved sykehuset.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal beklager at flere har blitt plassert på korridor.

Korridorpasient
Foto: Eli Halvorsen / NRK