NRK Meny
Normal

Brøt rusprogram, får ny sjanse

Til tross for at en promillekjører avbrøt rusprogrammet han var dømt til å gjennomføre, slipper han å sone i fengsel.

Bil

Mannen var dømt for promillekjøring, men klarte ikke komme seg fra Indre Østfold til Fredrikstad for å delta på program mot ruspåvirket kjøring.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Når noen blir dømt for å ha kjørt i ruset tilstand, finnes det mulighet for at de kan bli pålagt å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen. Dette kombineres gjerne med en betinget fengselsstraff. Det vil si at det blir satt som en betingelse for å slippe å sone dommen at vedkommende gjennomfører dette programmet.

Umulig å komme seg til Fredrikstad

En mann i midten av 50-årene fikk en slik dom i Heggen og Frøland tingrett i fjor. Han avbrøt programmet da han ble innkalt til gruppesamtaler i Fredrikstad. Slik mannen bodde fant han ingen mulighet til å komme seg til Fredrikstad uten førerkort.

Kriminalomsorgen brakte saken inn for tingretten på nytt, med begjæring om at mannen måtte sone fengselsstraffen. Heggen og Frøland tingrett hadde forståelse for mannens situasjon. Retten konstaterte at mannen ikke manglet motivasjon, men at det var praktiske problemer som fikk ham til å bryte rusprogrammet.

Avgjørelsen fra tingretten ble anket inn for lagmannsretten. Nå har også Borgarting lagmannsrett kommet fram til at mannen skal slippe å sone straffen i fengsel.

Problemet har løst seg

Etter at saken var oppe for tingretten har mannen flyttet, slik at det er lettere for ham å komme seg til Fredrikstad. Han ser ikke reiseavstanden som et hinder for å være med på programmet lenger. I tillegg er mannen inne i et gunstig behandlingsopplegg: han har ikke drukket alkohol på ni måneder.

Lagmannsretten synes mannen virker motivert for å gjennomføre programmet nå, og har ut fra en totalvurdering avvist anken på tingrettens dom. Lagmannsretten har i stedet bestemt at prøvetiden for dommen fra Heggen og Frøland tingrett skal forlenges med et år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Motsatt kjørefelt før dødsulykke

    Ifølge Halden Arbeiderblad skjedde dødsulykken på E18 ved Årjäng på fredag etter at en personbil kom over i feil kjørebane og kolliderte med en lastebil. En 58 år gammel kvinne fra Halden omkom i kollisjonen. En 62 år gammel mann er til behandling for alvorlige skader på sentralsykehuset i Karlstad.

  • Jernalderfunn datert i Rygge

    Arkeologiske funn av rundt femti hus og femten graver i området ved Carlberg gård, Dilling og Såstad i Rygge er datert til tidlig jernalder. Det skriver Moss Avis. Utgravingene skjer i forbindelse med utbyggingen av nytt jernbanespor.