Bommene blir borte i 2020

Slik det ser ut nå, kan både bommene på E6 og E18 bli tatt ned i løpet av 2020.

Video BOMPENG-E18-240310-OS-183120-SI_OS.mp4

I 2020 kan du slippe å betale bompenger på E6 og E18.

Foto: Nyhetsspiller

Det sier fylkesordfører og leder i Østfold Bompengeselskap, Ole Haabeth.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth sier at det er mye som skal til for at bommene ikke blir fjernet i 2020.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– For bompengeselskapet har det vært en veldig gunstig trafikkutvikling i tillegg til at vi har gunstige lånebetingelser. Det gjør at den økonomiske situasjonen er mye bedre enn vi kunne forutse for flere år siden. Så jeg er rimelig trygg på prognosene som tilsier at vi kan ta ned samtlige bommer, det vil si både de gamle, og de som ennå ikke er satt opp på E18. Det vil skje i løpet av 2020, sier han.

– Hva må skje for at det ikke skjer?

– Det kan inntreffe ting som dramatisk endra lånebetingelser, men da skal det skje veldig mye i negativ retning. Vi så at under finanskrisen var det mindre trafikkøkning, men jeg tror dette vil holde selv om vi får mindre justeringer, og ikke jordskjelv, sier han.

På et vanlig døgn passerer gjennomsnittlig 63.000 kjøretøy gjennom Østfold på E6. NRK har tidligere skrevet at trafikken på både E6 og E18 øker kraftig. På E6 var økningen på 4,5 prosent i 2015.

Målet er å få mer trafikk over på bane.

– Det gjelder spesielt for E6 hvor vi har en veldig sterk trafikkøkning. Bekymringen for at kapasiteten på E6 blir fylt opp i løpet av relativt få år, er der i stor grad. Så det å få trafikken over på bane er utrolig viktig, sier han.