NRK Meny
Normal

Bekymret for laksens framtid

Planene om å mudre farleden til Borg havn bekymrer interessegruppe for villaks.

laksefiskere i Glomma

Bestanden av laks i Glomma er svak, interessegruppe for laks frykter mudring kan gjøre det verre.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– All jobben vi gjør for å øke bestanden kan være fåfengt, bestanden kan gå ned igjen.

Daglig leder i Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon, Kjell Cato Strand er bekymret for Kystverkets mudringsplaner i Glommas utløp.

Kjell Cato Strand, daglig leder Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon

Kjell Cato Strand er daglig leder i Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon.

Foto: MArtin Tangen Schmidt / NRK

De har søkt om tillatelse til å utvide farleden til Borg havn fra 90-150 meter i bredden. Planen er å mudre og sprenge døgnet rundt i to år.

Det liker Strand dårlig. Han kjemper for lakseinteressene i Glomma og Ågårdselva i sammenslutningen som representerer grunneiere, jeger- og fiskeforeninger, samt kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.

Dugnad for å berge bestanden

– Bestanden er karakterisert som svak både i Glomma og Ågårdselva.

I ni år har de hatt om lag 20 personer som har jobbet med å tilrettelegge for gyting i de to elveløpene.

I tillegg jobber de dugnad på smoltanlegget som er opprettet for å berge laksestammen i Glomma. Strand tror at mer mudder i vannet vil gå ut over mattilgangen.

– Får du mindre fiskelarver i området Øra i Fredrikstad og ut mot Hvaler vil det gå ut over smolten, lavere overlevelse altså.

De to siste årene har de satt ut 25 000 lakseunger i april.

Bekymret for mudder

I søknaden til Miljødirektoratet skriver Kystverket at laks som i uker og måneder blir utsatt for partikkelkonsentrasjon som er større enn 55 mg / l kan få redusert vekst og skader på gjeller.

Men de forventer ikke varige effekter på laksefisk, fordi partikkelkonsentrasjonen stort sett vil være lavere.

Men Strand er bekymret for hvordan mudderet virker på fiskelarvene.

– De er viktig føde for laksen i det den kommer ut fra elva som smolt og begynner å spise.

Følg føre var-prinsippet

Han mener det også må utredes bedre hvilke konsekvenser mudringen vil ha for sjøørret som er i området hele året og laks som er i fjordbassenget etter at den har gytt og ny laks er på vei inn.

– De bør legge føre var-prinsippet til grunn, så lenge de ikke vet konsekvensene for laksen bør de heller la vær å gjøre det.

Men Strand sier de ikke er mot utvidelse av farleden, men ønsker stans i arbeidene fra april til oktober.

Men det øker prisen?

– Ja, men det er en liten pris. Hva er prisen vår hvis vi må jobbe og ordne videre med elva? Vi gjør det frivillig tross alt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Overskred støvgrense

    I fjor var det åtte dager med så mye svevestøv i lufta i Fredrikstad at det overskred grensene forurensningsmyndighetene har satt. Først når det er 30 tilfeller av overskridelser er det krav om at kommunene må sette i gang tiltak

  • En person hentet ut av røykdykkere

    En person er hentet ut av røykdykkere etter at det begynte å brenne i en leilighet i Marcus Transes gate i Halden. Vedkommende er ved bevissthet og blir behandlet av helsepersonell på stedet. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til andre boenheter, melder politiet på Twitter

    Brann i Halden
    Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK