– En skam hvis hitrening med rev fortsetter

Stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad (Frp) i næringskomiteen mener hitrening med levende rev bør avvikles umiddelbart.

Revetispa Ingrid

NRK fortalte denne uken om revetispa Ingrid som brukes i hitrening.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Denne uken fortalte NRK Østfold om hvordan hitrening med levende rev foregår. Det diskuteres nå om dette skal være lov eller ikke. Grimstad kan ikke forstå hvorfor det er nødvendig å bruke levende rev for å trene opp jakthunder før revejakt i naturen.

– Det er helt forkastelig at man fortsatt skal ha denne type trening. Jeg ser ikke nødvendigheten. Dette er noe man må slutte med umiddelbart. Det er rett og slett en skam hvis det fortsetter, sier han.

Les også:

Mener det bør komme en forskriftsendring

Oskar Grimstad

Stortingsrepresentant Oskar Grimstad mener hitrening med levende rev bør avvikles med det samme. Han har selv hund, men mener det bør være mulig å drive med revejakt uten å bruke levende rev i trening.

Foto: Terje Reite

Grimstad er overrasket over innslaget på NRK og tror det ikke har vært gjort noe med det fordi folk ikke har visst om praksisen.

– Jeg tenker at folk flest ikke har kjennskap til denne aktiviteten. Vi har en diskusjon når det gjelder pelsdyrdrift, som er noe helt annet. Men når man tar en rev og setter den i et bur for at man skal trene en hund og reven hører hva som skjer utenfor, det høres bestialsk ut, og det må vi avvikle, mener han.

– Men de som driver med dette mener det er helt nødvendig for at hundene skal bli forberedt til revejakta, hva er din kommentar til det?

Hitrening

Terrieren Chilli øver seg til revejakt. Reven sitter inne i buret. Ifølge en adferdsforsker på rev virker ikke reven Ingrid stresset.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Det har jeg ingen forståelse for. Dette må de avvikle så raskt som mulig, sier han.

Nå vil han ta grep.

– Jeg vil ta kontakt med departementet for dette er snakk om ei forskriftsendring som departementet kan gjøre i løpet av få dager. Jeg vil be dem om å se på saken slik at man slipper denne type dyreplageri i fremtiden, sier han.

Les også:

Håper myndighetene veileder

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) sier det er helt nødvendig at jakthundene får trene før revejakta.

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou er sikker på at jegerne ønsker å gjøre treningen på en skikkelig måte og sier at det er helt nødvendig å trene opp hundene før jakt.

Foto: Østfold Høyre

– Norge er en nasjon som har drevet med jakt i alle tider og hvis man driver med jakt på rev må hunden vite hvordan rev lukter. Jeg mener at å trene hundene er helt nødvendig, men så er jo det et spørsmål om formen, sier hun.

Hun håper at Mattilsynet veileder.

– Jeg tenker at Mattilsynet får veilede om det er andre måter eller former som fungerer slik at hundene kan trenes. Jeg er helt sikker på at jegerne er genuint opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, sier hun.

Ønsker lik praksis for alle

Gunnar Gundersen (H) i næringskomiteen er enig i at treningen må fortsette.

– Min holdning er at det bør være noen regler rundt dette, dyrevelferden må ivaretas, og det er viktig slik at trening av jakthunder kan fortsette. Gode hunder er viktig for at man skal kunne drive jakt og bestandsregulering på en god og forsvarlig måte.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp) mener det bør være lik praksis over hele landet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Line Henriette Hjemdal (KrF) i næringskomiteen skriver i en sms at hun mener man må redusere bruk av levende dyr som "hjelpemiddel" i en slik trening. Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen skriver at han er opptatt av at det skal være lik praksis i hele landet som sikrer best mulig dyrevelferd for revene.

Kommunikasjonssjef hos Landbruks- og matdepartementet, Ottar Løvik, sier at de har vært i kontakt med Mattilsynet, og tror de klarer å håndtere saken.

– Vi har blitt forsikret om at de har det regelverket de trenger for å håndtere denne saken, sier han.

Mattilsynet på sin side står fast ved det de har uttalt tidligere. Hver sak må behandles hver for seg. Hvis all hitrening skal bli ulovlig, må det skje en endring i forskriftene.