– En fornuftig dom

Advokat Torgeir Pedersen mener domsavslutningen der tre unge menn fra Østfold er dømt til 60 dagers fengsel for seksuelt misbruk av mindreårige er fornuftig. – Jeg kan kun snakke for min klient, men jeg tenker at dommen både er fornuftig og viktig. Pedersen kritiserer imidlertid påtalemyndighetene for å bruke altfor lang tid fra hendelsen skjedde til dommen falt. Han sier at det har vært en stor belastning for både hans klient og den fornærmede.