- Omsorgssvikt av hjemmesykepleien

I flere uker skal hjemmesykepleien i Moss ha målt svært høyt blodsukkernivå hos en kvinnelig pasient, uten å gjøre noe. Helsetilsynet i Østfold ser alvorlig på saken.

Illustrasjonsbilde
Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Nå har Helsetilsynet i Østfold besluttet å reise tilsynssak mot Moss kommune, etter at de pårørende har sendt en klage om at kvinnen skal ha blitt utsatt for omsorgssvikt i flere uker.

Funnet bevisstløs

- Vi ser alvorlig på saken, sier juridisk rådgiver i Helsetilsynet Østfold, Knut Fredrik Thorne.

For to uker siden ble kvinnen funnet bevisstløs av pårørende, og hun ble kjørt til sykehus.

Bare 45 minutter før var hjemmesykepleien hos kvinnen og sjekket blodsukkeret, noe som i følge de pårørende var svært høyt.

- Ifølge de dokumentene vi har virker det som om de ansatte i hjemmesykepleien ikke har gjort noe for å hjelpe kvinnen da blodsukkeret hennes var svært høyt. Stemmer de opplysningene vi har fått, er dette svært kritikkverdige forhold, sier Knut Fredrik Thorne.

- Jobber med saken

Moss kommune har fått frist til 20. august til å komme med tilbakemelding i saken.

- Vi har satt i gang en intern gjennomgang i kommunen som følge av klagen, sier kommunalsjef i Moss, Inger Johanne Fjeldbraaten.

Ifølge Fjeldbraaten skal rutinene for hjemmesykepleien nå gås igjennom for å finne ut om påstandene fra de pårørende er sanne.

- Vi har orientert de involverte i saken. Foreløpig kan vi ikke si om påstandene i klagen stemmer eller ikke, men vi jobber med å finne ut hva som kan ha skjedd, sier Fjeldbraaten.