- Flere burde ha vært spurt

Mekanisk bedrift i Halden reagerer kraftig på at styremedlem i kommunalt selskap overtar avdeling som skal legges ned, uten at andre er spurt.

Mekaniske Industri

REAGERER KRAFTIG PÅ AT IKKE FLERE BLE SPURT. Styremedlem i kommunalt eid bedrift tar over deler av mekanisk avdeling, som skal legges ned.

Foto: Liv Øvland

Ledelsen ved den mekaniske bedriften Høvik Komponent i Halden mener det er urettferdig og uheldig at et styremedlem i den kommunalt eide bedriften Industriprodukter as - IPAS - får overta deler av den mekaniske virksomheten som skal legges ned.

Styremedlem i IPAS, Yngvar Karlsen, driver den mekaniske bedriften Ernex i Halden, og har tilbudt IPAS å ta over oppdrag og enkelte av de ansatte, når den mekaniske avdelingen ved IPAS forsvinner.

- Det hadde vært helt naturlig om flere mekaniske bedrifter i Halden hadde vært spurt i forbindelse med denne overtakelses-saken, sier Aadne Greaker i Høvik Komponent til nrk.no.

Jan Wiig, administrerende direktør i Halden Asvo

FORHANDLET IKKE MED ANDRE. Administrerende direktør Jan Wiig i Ipas, sier det ikke er forhandlet med andre om å overta avdelingen som legges ned, og at tilbudet fra Ernex tas imot med takk.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

- Tatt imot tilbud med takk

- Noen av Industriprodukter AS sine gamle kunder har fått et tilbud fra Ernex om å fortsette produksjonen videre der, når Industriprodukter AS avvikler sin mekaniske avdeling, skriver administrerende direktør i IPAS - Jan Wiig, i en epost til nrk.no.

Han vil ikke kommentere ytterligere hvilke av de gamle kundene, som har fått tilbudet.

I følge Wiig er Ernex en gammel samarbeidsbedrift med IPAS.

- Ernex har produsert for IPAS og omvendt, skriver han.

Wiig forteller videre at det ikke foreligger faste avtaler om produksjon med IPAS sine gamle kunder, slik at en overflytting er et tilbud til kundene.

- De kan finne nye produsenter selv eller benytte seg av tilbudet fra Ernex. Det er en frivillig sak, skriver Wiig.

- Kjenner IPAS godt

Aadne Greaker ved Høvik Komponent sier til nrk.no at hans bedrift har samarbeidet godt med IPAS gjennom mange år, og synes det er påfallende at Ernex eksklusivt har vært gitt denne muligheten.

- Vi har gjennom mange år samarbeidet med Industriprodukter AS og utviklet prosjekter i fellesskap. Vi har også overtatt ansatte derfra, for å få folk ut i arbeidsslivet.

Halden Industriprodukter AS er en bedrift, som er eid av Halden kommune, og det hadde vært helt naturlig om flere hadde blitt forespurt, eller om oppgavene hadde blitt fordelt blant bedriftene i Halden, sier Greaker.

- Vurderer å klage

- Selv om deler av den mekaniske produksjonen avvikles, er vi opptatt av at Halden-samfunnet beholder mest mulig av denne produksjonen, for blant annet derigjennom å sikre flest mulig av de lokale arbeidsplassene, skriver Jan Wiig i sin epost til nrk.no.

Han peker på at tre av de ansatte ved Halden Industriprodukter as mekaniske avdeling har fått tilbud om jobb på Ernex.

Daglig leder ved Høvik Komponent, Aadne Greaker, sier de mekaniske bedriftene i Halden alle er på jakt etter mer oppdrag, og han hadde ønsket å bli spurt.

Han utelukker ikke at Høvik Komponent vil klage på måten saken er behandlet på.

- Vi skal diskutere denne saken hos oss, og jeg utelukker ikke at vi forfølger saken videre, sier han til nrk.no.

Styrebehandlet

Administrerende direktør Jan Wiig skriver til nrk.no at saken har vært diskutert i styret i Halden Industriprodukter AS.

- Selvfølgelig uten daglig leder i Ernex Yngvar Karlsen til stede, skriver Wiig.

Til Halden Arbeiderblad sier Yngvar Karlsen selv at Ernex overtar tre store kunder og tre ansatte fra IPAS.

Han tror ikke hans plass i styret har bidratt til å sikre ham deler av IPAS sin mekaniske avdeling, som skal legges ned.

- Nei, jeg håper ikke det. Ernex fikk tilbudet som en av tynnplatebedrifter som er igjen i Østfold, svarer Yngvar Karlsen Halden Arbeiderblad.

- Har ikke forhandlet med andre

Administrerende direktør Jan Wiig svarer på forespørsel fra nrk.no, at det ikke er forhandlet med andre bedrifter innen mekanisk industri om å overta avdelingen som skal legges ned ved IPAS.

- Industriprodukter AS har ikke forhandlet med andre bedrifter om overtakelse av deler av produksjonen som skal avvikles, siden vi ikke har hatt noen faste produksjonsavtaler.

Likevel har vi oppfordret de av våre kunder som ikke har fått et tilbud fra Ernex, om at ta kontakt med arbeidsmarkedsbedriften Unikom i Fredrikstad, skriver Wiig til nrk.no.