- Åtte år i råte og mugg er nok

Psykisk syke i Askim er lei av mugg, lekkasje og rotter. Nå vil de ta over en tidligere barnehage. Men kommunen vil ikke love noe.

Tormod Børud

Tormod Børud og et femtitalls andre har i åtte år måttet bruke et dagsenter for psykisk syke i en kjeller preget av mugg, råte og lekkasjer. Askim kommune kalte det i utgangspunktet en midlertidig løsning.

Foto: MMS- Odd Borgestrand / NRK

Psykisk syke i Askim føler seg nedprioritert av kommunen. Et nytt senter har stått på kommunens dagsorden lenge, men så langt har man ikke funnet noe egnet lokale. Nå mener brukerne at nok er nok.

- Det forrige senteret lå i en kjeller. Der var det mugg, råte, rotter og vannlekkasje. Det kunne ikke vært verre, sier Tormod Børud, som er en av brukerne.

Vil bruke tidligere barnehage

Børud forteller at lokalene til Parkveien barnehage er øverst på ønskelisten til de som bruker dagsenteret. Askim kommune har bygd en splitter ny barnehage, og snart flytter barna ut fra de gamle lokalene. En del oppussingsarbeid må gjøres, men Børud mener bygget ville vært perfekt.

'Midlertidig løsning' i åtte år

Bygget de er i nå er i ferd med å bli totalrenovert av Follo boligbyggelag avd. Askim. De mener lokalene etterpå vil egne seg godt til formålet. Men åtte år - det som i utgangspunktet var en midlertidig løsning - er mer enn nok for Thomas Børud og de andre.

- Vi har hatt dårlige opplevelser gjennom åtte år. Det frister ikke å flytte inn igjen. Hvorfor skal vi være i en kjeller, spør Børud.

Må komme seg vekk

- Det er viktig å komme ut av det kjellerlokalet, sier Børud.

Der får de rundt femti brukerne av kjeller-dagsenteret få større plass, og større muligheter, fortsetter Børud.

- Når vi har en mulighet til å få et nytt og fint lokale, så må vi bare si i fra nå.

Vil ikke love noe

Rådmann i Askim kommune, Toril Lahnstein, forteller at kommunen arbeider på spreng for å finne egnede lokaler for dagsenteret. Saken er nå til politisk behandling, og hun kan ikke love at dagsenteret får flytte inn i lokalene til gamle Parkveien barnehage.

- Jeg vil avvente og se hva den politiske behandlingen i komite for tjenesteutvilking ender opp med, hva de anbefaler bystyret å gå for når det gjelder permanente lokaler.

Får svar i løpet av mars

Varaordfører Thor Hals (H) sier en renovering av barnehagen vil komme på 6 millioner kroner. Han mener det kan bli vanskelig å finne penger til dette, siden det ikke er snakk om en lovpålagt oppgave. Uansett hvordan det går, så lover Hals en avklaring i løpet av mars.