Vurderer ombygging etter dødsulykke

Statens vegvesen skal vurdere om to veikryss i Halden trenger ombygging etter flere ulykker.

Trafikkulykke Halden 310707

En mann i 50-årene omkom etter en kollisjon på Rv 21 ved Sørlifeltet i juni

Foto: Hanne Marthe Bergerhaug Løkkevik

Ordfører Per Kristian Dahl og representanter fra Statens Vegvesen møttes mandag for å diskutere veikryssene i Halden, skriver Halden Arbeiderblad.

- Konstruktivt møte

Per Kristian Dahl, ordfører i Halden

Ordfører i Halden, Per Kristian Dahl

Foto: Rainer Prang / NRK

I juli omkom en mann i 50-årene etter å ha vært involvert i en kollisjon på riksvei 21 ved Sørlifeltet.

Veistrekningen er ansett som farlig, og en ombygging har vært diskutert flere ganger før.

Men heller ikke denne gangen ble det avtalt noen konkrete endringer. Ordføreren er likevel fornøyd med møtet.

- Vi hadde en konstruktiv samtale hvor forskjellige mulige løsninger ble drøftet, men samtidig var veimyndighetene fortsatt veldig opptatt av det som allerede er gjort for å bedre trafikkforholdene, sier Dahl til avisen.

Ulykkene halvert

Det er satt opp fotobokser langs veistrekningen, og det har ført til en reduksjon av hastighetene, ifølge Statens Vegvesen.

- Farten har blitt redusert med 11 km/t, noe som igjen har ført til at ulykkestallene har blitt halvert, sier distriktsveisjef Lars Erik Hauer til HA.

Statens Vegvesen skal nå vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig for å hindre ulykker på Sørlifeltet. Men det kan ta tid før en eventuell ombygging blir en realitet.

- Hvis vi avgjør at det er nødvendig å bygge om kryssene, så må dette prosjektet inn på en prioriteringsliste over veiprosjekter som skal gjennomføres i Østfold. Hvis det ikke kommer en ekstrabevilgning, så vil det erfaringsmessig ta tid før det når opp på lista, sier Hauer til avisa.