Vil legge ned skole-linjer

For å spare penger i fylkeskommunen foreslår rådmannen å legge ned VG2 reiseliv på Kirkeparken i Moss og ved Mysen videregående skole. Videre er forslaget å legge ned VG2 aktivitør ved Kalnes og VG2 automatisering ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Problemer med å skaffe læreplasser er noe av begrunnelsen for forslaget.

Kirkeparken videregående skole
Foto: NRK