Vil ikke ha med Telemark

Fylkespolitikerne i Buskerud vil ikke lenger samarbeide med Telemark. Nå er det området rundt hovedstaden som gjelder.

Roger Ryberg

Roger Ryberg, og resten av fylkespolitikerne i Buskerud, vender seg nå mot Akershus, Oslo og Østfold.

Foto: Bjørn Johnsen

– Det er ikke naturlig å fortsette med et samarbeid med Telemark, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg.

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold og Buskerud hadde et møte torsdag hvor fremtiden stod på dagsorden. En rapport fra Oxford Research har sett på muligheter, utfordringer og konsekvenser ved en mulig sammenslåing av de tre fylkeskommunene. Resultatet ble lagt frem i dag.

Vil ha med Vestfold

Roger Ryberg, fylkesordfører (Ap)

Roger Ryberg, fylkesordfører (Ap)

Foto: Nora Brønseth / NRK

– Buskerud ønsker å fortsette en god dialog med Vestfold om en mulig felles region. Det betyr at vi ikke ser det som naturlig å ha med Telemark videre i denne prosessen. Samtidig har vi samtaler med Akershus og Østfold, og vil ha et felles fylkesutvalg med de to fylkene i slutten av neste uke, sier Ryberg.

Buskerud fylkeskommune har spurt kommune og regionene om hvilken retning de mener fylket bør gå i fremtiden. Svarfristen er ikke før 20. august. Nå har fylkeskommunen allerede signalisert hva de ønsker.

– Høringen er sendt ut med forbehold om at det kan bli endringer underveis i prosessen, men det er viktig for oss å lytte til kommunene og regionene, og vi vil uansett ta med innspillene i det videre arbeidet, sier fylkesordfører Roger Ryberg.