Vil ikke ha et «UP» til sjøs

Regjeringen avviser tanken om å opprette et utrykningspoliti for sjøen, slik Kongelig Norsk Båtforbund foreslår. Båtforbundet mener Norge trenger et båtpoliti som ikke kan prioriteres bort i politidistriktene. Politimestrene må få å prioritere det som trengs mest i de ulike distriktene, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet

Politibåt interiør, nær arm og ror
Foto: Roald Marker / NRK