Vil ha Utrykningspolitiet på sjøen

– UP bør også kontrollere båtfolket, mener en arbeidsgruppe som har sett på sikkerheten ved fritidsbåtbruken. Politimesteren er ikke enig.

Video Politibåten Kjølen
Foto: Nyhetsspiller

Ingvar Johnsen i Redningsselskapet sitter i arbeidsgruppen, og han mener at UP-patruljer til sjøs fører blir bedre sikkerhet.

– Fordi tjenesten tidligere vært bestemt av det lokale politikammers bevilgninger. De prioriterer for det meste landbiten og det går ut over sjøtjeneste, sier Johnsen.

Arbeidsgruppen har hatt som mandat å utrede sikkerheten ved bruk av fritidsbåt og er ledet av sjøfartsdirektøren.

LES OGSÅ:

Politimesteren tror mer på å styrke dagens drift

De er en av mange aktører som ønsker UP på sjøen, etter samme modell som på veien. Arbeidsgruppen mener blant annet at Politiets sjøtjeneste er for lite synlig – og ønsker en endring.

– Rett og slett fordi da kan man sette inn kreftene på de stedene og tidspunktene vi vet at den stygge kjøringen og ulykkene skjer, sier han.

Men å få UP på sjøen koster også penger som kunne gått til å ruste opp dagens sjøtjeneste, mener Politimesteren i Østfold, Beate Gangås.

– Hvis man ser at man må anskaffe utstyret flere plasser og at det i realiteten vil ta ressursene bort fra driften, så er det kanskje ikke så heldig. Jeg tror på å styrke den driften som allerede er, slik at man får mer kapasitet på det utstyret man allerede har, sier hun.

LES OGSÅ:

Vil ha båt på henger

Johnsen i Redningsselskapet ser politimesterens argumenter, men fjorårets ulykker på sjøen mener han taler for at UP skal overta.

– Vi opplevde i fjor at hele Vestfold-kysten var betjent av en politibåt. Det var der de stygge ulykken skjedde, så vi har ikke så dårlig samvittighet overfor de lokale politikamrene, sier han.

Politidirektoratet sjekker nå med distriktene hvordan de disponerer sjøtjenesten. Johnsen sier at han ikke har fått noen tilbakemelding fra politidirektoratet, men at andre politidistrikt deler Beate Gangås` syn.

– UP kan foreta overraskende kontroller og kan være der folk flokker seg om sommeren. Vi mener mobile enheter hvor politibåter kan forflyttes, for eksempel å en tilhenger er en god ide.