Vil ha krav om miljøterapeuter

Det bør bli et nasjonalt krav om miljøterapeuter i skolesektoren. Det sier vernepleier Trond Helgheim Spurkeland. Han har startet en underskriftskampanje, og oppropet teller nå godt over 7000 underskrifter. Miljøterapeuter er utdannet barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. - Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er viktig, sier Spurkeland. I dag er det opp til hver enkelt kommune å ansette egne miljøterapeuter i skolesektoren.