Vil at bilistene skal betale jernbane

De rødgrønne i Østfold vil at bompenger skal finansiere jernbaneutbyggingen i fylket. De mener bilistene må ta halvparten av regningen.

Siv Jacobsen

Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Jacobsen og de rødgrønne vil at bilistene skal betale halvparten av dobbeltsporet i Østfold.

Foto: Anne Ognedal / NRK

De rødgrønne i Østfold vil la bomstasjonene på E6 stå etter at europaveien er nedbetalt i 2021. Deretter vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet at bompengene skal finansiere halvparten av dobbeltsporet på Østfoldbanen.

– Jernbane er hovedsakelig et statlig anliggende, men vi tenker at dersom vi skal komme foran i køen i forhold til alle de prosjektene som nå søker seg inn i Nasjonal transportplan, må vi kunne legge noe i potten selv, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Jacobsen.

Tror bilistene blir fornøyde

De rødgrønne vil at bilistene skal legge ti milliarder kroner i potten. Det er halvparten av det et nytt dobbeltspor til Halden vil koste. Det skal også legges i litt bompenger til ny havnevei til Moss, mener Jacobsen.

Hun mener at bilistene på E6 får nytte av å betale for bedre jernbane. For kapasiteten på veien er sprengt om ti til femten år.

– Jeg tror at bilistene på E6 vil være fornøyd med å komme frem. Dersom du vil stå i kø fra Moss til Svinesund om ti til femten år, tror jeg ikke de bilistene blir så veldig fornøyde.

Men hun påstår at hun ikke hevder at det ikke blir noen jernbane dersom bilistene ikke er med på å betale.

– Det sier jeg absolutt ikke. Dette er et konstruktivt forslag fra oss i forhold til å komme videre. Vi må få til prosjektfinansiering, sånn at vi kommer foran i køen, sier Jacobsen.

Krf er imot

Olav Moe

Krfs gruppeleder, Olav Moe, mener forslaget er dårlig, og at det er staten som må betale.

Foto: Østfold fylkeskommune

Det er feil å bruke bompenger til å betale for jernbaneutbygging, mener Østfold KrF. De går dermed imot forslaget fra de rødgrønne i Fylkestinget.

– Vi synes ikke det er riktig å kryssubsidiere mellom vei og jernbane på den måten, sier Krfs gruppeleder Olav Moe.

Moe leder samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Han vender altså tommelen ned for at bilistene skal ta halvparten av regningen for nytt dobbeltspor, som er beregnet til å koste 20 milliarder kroner.

– Vi mener at dette bør betales med statlige midler, sier han.