Utfører for få obduksjoner

I fjor ble det utført 62 obduksjoner ved sykehuset Østfold. Det er ikke nok til å opprettholde kvaliteten på slike tjenester ved sykehuset.

Operasjon (Illustrasjonsfoto)

Overlege Jan Kristian Godøy mener at det er svært uheldig at det blir færre obduksjoner.

Foto: colourbox.com

Obduksjoner trengs for å forklare dødsårsak, og for få oversikt over hva folk dør av. Men det utføres stadig færre obduksjoner i Norge, og på sykehuset Østfold har antallet nå blitt så lavt at det er under den anbefalt obduksjonsfrekvensen.

Jan Kristian Godøy er overlege ved avdeling for patologi og ønsker at legene ber om flere obduksjoner.

– Det er en billig og enkel måte å kvalitetssikre at folk faktisk dør av det man tror de dør av, eller at man kan finne ut av at de dør av noe vi ikke visste om på forhånd, så kan man ta lærdom av det senere, sier han.

Godøy mener at det er svært uheldig at det blir stadig færre obduksjoner ved sykehusene.

– Det er en måte å finne ut om avdøde har fått riktig behandling, og i den grad det er gjort noe galt, kan man ta lærdom av det.

– Arbeidssituasjonen er splittet opp

Få obduksjoner gjør det også umulig å gjennomføre nødvendig undervisning av helsepersonell, og på sikt kan Østfold få for få patologer.

På intensivavdelingen jobber Gerhard Knudsen som anestesioverlege, han mener også legene er tjent med flere obduksjoner – men at det er flere grunner til at det ikke blir bestilt.

– Vår arbeidssituasjon blir splittet opp, og den legen som eventuelt er på vakt når noen dør kjenner ikke pasienten, og kan ikke være med på obduksjonen fordi de er et helt annet sted dagen etter.