Udeklarerte varer for 750.000

Tollvesenet fant udeklarerte varer for 750.000 kroner i en polskregistrert varebil som passerte grensen på Svinesund i går kveld. Varene skal leveres til et firma på Vestlandet. Det er foreløpig ikke avgjort om varene skal inndras og hvordan det skal reageres mot den polske føreren. Toll og avgifter for varepartiet beløper seg til 190.000 kroner.