Tror tunnelen er ferdig før 2019

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) tror at jernbanetunnelen i Moss blir ferdig tidligere enn planlagt.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth tror at jernbanetunnelen i Moss kommer til å stå ferdig før 2019.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Haabeth synes det er veldig gledelig at jernbanetunnelen og den nye stasjonsløsningen i Moss er tatt inn i Nasjonal Transportplan.

- Skal presse på for rask utbygging

Ifølge planen skal tunnelen være ferdig i 2019, men Haabeth har håp om at det kan gå raskere.

- Det er slik at det er lagt inn noe midler i den første delen av planen og resten i den siste delen. Vi vil forsøke å få gjennomført denne utbyggingen så fort som overhodet mulig, men det er litt avhengig også av planarbeidet som skal skje i Moss. Det som ligger inne i siste del av perioden er ennå ikke planavklart, og vi vet at det tar en viss tid med planlegging av jernbanetraseer, sier Haabeth.

- Forutsetter at tunnelen er ferdig før 2019

Han våger ikke å tidfeste nøyaktig når han forventer tunnelen å stå ferdig.

- Jeg forutsetter at tunnelen står ferdig før 2019, men det er vanskelig å si hvor fort vi kan få det til. Det er opp til både Jernbaneverket og Moss kommune å få en rask avklaring og å få planene på plass, og så skal vi trykke på for at utbyggingen skal skje så raskt som mulig, sier Haabeth.

I likhet med pendlerforeningen synes Haabeth at det er i lengste laget å vente i ti år på at tunnelen skal stå ferdig.

- Jeg synes som mange andre at ti år er lang tid, og for en utålmodig sjel er det lenge med så lang planleggingstid, men erfaringsmessig tar det lang tid å bygge jernbane. Vi skal forsøke å presse på for å få jobben gjort raskere, sier Haabeth.

- Nå kan vi få til gode transportløsninger i Moss

Om Østfold er NTP-vinneren i Norge, må Moss være vinneren i Østfold. Mossetunnellen er knyttet opp til de andre trafikkproblemene i Moss. Alt går gjennom byen, ikke minst den omfattende tungtrafikken fra fergeforbindelsen over Oslofjorden.

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold (Ap), er veldig glad for at jernbanetunnelen har kommet inn i den nasjonale transportplanen.

- Dette er en stor dag. Med denne barrieren borte er det nå mulig å få til gode løsninger andre steder i byen. Nå vet vi at jernbanen kommer i tunnel, og da kan vi få til gode transportløsninger og begynne i forskjellige områder slik at vi til slutt kan få en helhet, sier Krogsvold.

Han lover at planleggingsarbeidet skal gå raskt.

- Vi vet jo at det tar tid å bygge en tunnel. Det er jo fort en 4-5 års byggetid. Men vi er så heldige at vi er ferdige med hovedplanen. Nå skal vi starte detaljplanleggingen, og da kan vi også starte parallelt med reguleringsplaner, så da behøver ikke det ene vente på det andre. Vi skal være så raske som mulig, sier Krogsvold.

- Et godt utgangspunkt

Også byens tidligere ordfører, Greta Kant (Høyre), som er med i pressgruppa Jernbaneforum Øst, er glad for at det nå blir en løsning i Moss.

- Ja, jeg er fornøyd med at man har greid nå helt i innspurten å få dette inn i NTP. Men det betyr også at nå må vi stå sammen videre, for vi er ikke fornøyd med 250 millioner i en fireårsperiode. Vi har nå en plattoform å jobbe videre fra, og det er veldig bra. Nå må vi legge en plan for hvor raskt man kan bli ferdig med detaljprosjekteringen og presse på for oppstartmidler, sier Kant.