Hopp til innhold

Tjener millioner på barnevern

Et privat selskap i Spydeberg tjente 11,5 millioner kroner på barnevern i 2008. Regjeringen vurderer forbud mot utbytte.

Tom Altenborn, daglig leder Nordre Kråkerud Gård Kysthuset AS

Tom Altenborn, daglig leder Nordre Kråkerud Gård Kysthuset AS, sier at det ikke er ønskelig med forbud mot å ta ut utbytte i private barnevernsbedrifter.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Nordre Kråkerud Gård Kysthuset AS har hovedkontor i Spydeberg og hadde 15 underavdelinger i 2008 ifølge daglig leder Tom Altenborn.

Deler på tre

– Vi har et overskudd. En tredel av dette går til skatt, en tredel skal gå til å bygge framtidig egenkapital og en tredel av dette kan gå til utbytte. Og da legger jeg vekt på at det KAN gå til utbytte, det må det slett ikke. I løpet av de 17 årene vi har drevet, har vi tatt ut utbytte kun to ganger, sier Altenborn

2008 var et spesielt år fordi institusjonen tok i mot veldig mange enslige, mindreårige asylsøkere. Nå er situasjonen en annen.

Forbud

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg fra Arbeiderpartiet liker ikke at private selskap tjener store penger på barnevern.

– Nei, det første jeg tenker på er at dette er ganske mange millioner kroner som burde vært brukt på sårbare unger.

– Dette viser at det et behov for det vi skal i gang med i regjeringen, nemlig å utrede utbytteforbud. Som skattebetaler er det viktig for meg å se at pengene vi bruker på barnevern går til å gi barna verktøy til å mestre livet sitt senere, sier Forsberg.

Grense for overskudd

Altenborn har ikke tro på at forbud er veien å gå og at det kun vil føre til andre måter å trekke penger ut av driften.

Han mener likevel at diskusjonen om grense for utbytte bør tas.

– Det finnes en grense for hvor mye man kan tjene på barnevern, men det må være tillatt å tjene noe, sier Altenborn.

Han trekker blant annet fram at den private barnevernsinstitusjonen har 120 ansatte. For at de skal ha en trygg arbeidssituasjon setter det alene store krav til en solid økonomi i selskapet.

Tilbud eller overskudd

Forsberg (Ap) peker på overskuddet og spør om det private selskapet har gitt barna et så godt tilbud som mulig, eller om det har blitt høyere prioritert å få et størst mulig utbytte.

Daglig leder for barnevernselskapet Tom Altenborn, avviser at de har gitt barna et dårlig tilbud.

– Når det gjelder boliger, klær, ferier og andre typer opplevelser så opplever de det samme som en gjennomsnitts norsk ungdom, sier Altenborn.