Hopp til innhold

Tikkende miljøbombe

Det norske lasteskipet Langeland hadde 30 tonn dieselolje ombord, da det forliste. Det er kun et tidsspørsmål før oljen lekker ut i nye marine nasjonalparker.

«Langeland» funnet på 108 meters dyp i Kosterfjorden i Sverige

Lasteskipet Langeland, som forliste i en storm i Kosterfjorden den 31. juli i år, hadde 30 tonn diesel ombord, da skipet sank. Svenske myndigheter mener det kun er et tidsspørsmål før dieselen ombord lekker ut.

Foto: Kustbevakningen

Det norske lasteskipet Langeland, som sank i Kosterfjorden utenfor den svenske vestkysten under en storm den 31. juli i år, er en tikkende miljøbombe.

Ombord i skipet er det 30 tonn dieselolje, og det er et tidsspørsmål før oljen vil lekke ut i havet, sier svenske myndigheter.

- Vi jobber på spreng for å kartlegge forholdene, og hvilke skader som kan oppstå i naturen, sier Ulrika Samuelsson, enhetssjef i miljøskyddsenheten i Västra Götaland til NRK.

Les også:
Norsk skip forliste ved Koster
Forlist skip funnet på havbunnen
Vil ikke dykke etter omkomne
Kan ha funnet årsaken til forliset

MV Langeland (med grafikk)

Den svenske Kystvakten mener det er fullt mulig å tømme Langeland for diesel. Kystvakten sier de selv ikke har ressurser til å hente opp dieselen fra Langeland, som ligger på 100 meters dyp i Kosterfjorden.

Foto: Myklebusthaug Management

Frykter spredning til norsk farvann

Skipet, som sank i Kosterfjorden i juli, ligger midt i Kosterhavet marine nasjonalpark som åpnes den 9. september i år. Samme dato åpnes også den marine nasjonalparken ved Hvaler.

- Det er viktig at svenske myndigheter tar tak i saken umiddelbart, og dermed hindrer enda en naturkatastrofe i Oslofjorden, sier Ragnar Johnsen - nestleder i Naturvernforbundet i Østfold med klar referanse til oljekatastrofen i Langesund.

Dieselen som hittil har nådd overflaten fra lasteskipet Langeland har allerede lagt seg som en oljehinne over store sjøområder.

Naturvernforbundet i Østfold mener dieseloljen ombord i Langeland like godt kan drive nordover som sørover i havet, dersom skipet ikke tømmes.

- Det spiller ingen rolle om dette skipet ligger ved Koster eller om det hadde ligget ved Hvaler. Det er samme området vi snakker om, sier Ragnar Johnsen.

- Sårbare havområder

Johnsen understreker at grunnen til at nettopp Kosterhavet og Hvaler har fått status som nasjonalparker er det unike miljøet. Han frykter hva et utslipp av Langeland-dieselen kan føre til.

Koster, Bohuslän

Naturvernforbundet i Østfold frykter at både områder i Kosterhavet marine nasjonalpark (bildet) og i Ytre Hvaler nasjonalpark kan være truet av diesel fra lasteskipet Langeland.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Dette er sårbare og verdifulle områder. Vi vet ikke hva som vil skje på svensk og norsk side, dersom oljen som eventuelt lekker ut får flyte fritt i havet. Når det gjelder slike områder haster det alltid med å få ryddet opp, sier Ragnar Johnsen som krever en rask reaksjon fra svenskene.

Les også:
Klart for unik nasjonalpark
Kongelig nasjonalpark-åpning
EU-penger til marine nasjonalparker

Vanskelig å tømme

Langeland ligger på 100 meters dyp i Kosterfjorden syd for Strømstad, og dykkerne har så langt hatt forbud mot å gå inn i skipet på grunn av egen sikkerhet. Derfor er heller ikke mannskapet, fire russere og to ukrainere, hentet ut av skipet.

Den tyntflytende dieseloljen anses for å være vanskelig å samle opp, dersom den kommer ut på havoverflaten. Dieselen kan, i følge svenske myndigheter kanskje samles opp i bukter og viker der den havner, men er umulig å sanere til havs.

Det er mulig å tømme skipets tanker, men den svenske Kystvakten, som så langt har har hatt sine dykkere ved båten, mener deres egne dykkere ikke er egnet for et saneringsoppdrag på et slikt dyp.

- Det er fullt mulig å få opp dieselen fra tankene ombord. Men et dykkeroppdrag av dette slaget krever ressurser vi ikke har, sier Lars Belfrage, vakthavende offiser hos den svenske Kystvaktens region väst til GöteborgsTidningen.

Saneres ikke for enhver pris

I og med at Kystvakten ikke kan tømme skipet for diesel, må det leies inn spesialkompetanse for å få dieseloljen hentet opp, fraktet vekk og destruert.

Västra Götalands länsstyrelse fatter beslutningen på om skipet skal tømmes. Miljöskyddsenheten skal nå vurdere hva som kan gjøres med det forliste skipet utenfor Bohusläns-kysten.

- Det vil bli satt igang en analyse av situasjonen, og hvilken risiko som foreligger for naturområdene. Det blir gjort en avveining av hvilke tiltak som må settes inn, sier enhetssjef i miljøskydds- og vattenvårdsenheten, Ulrika Samuelsson, til NRK.

Hun mener ulykken i det som skal bli Sveriges første marine nasjonalpark er tragisk, men kan ikke love penger til at de 30 tonn med dieselolje vil bli fjernet innen Kosterhavet marine nasjonalpark åpnes den 9.september i år.

- Det er aldri bra at olje blir liggende igjen etter et forlis. Det beste er å ta den bort, men samtidig kan ikke en oljesanering få koste hva som helst, sier Samuelssson.