Tidlig drikkestopp gir mindre vold

Etter at skjenketidene ble redusert i flere Østfold-byer, har det blitt mindre vold i gatene.

Gatebråk

Illustrasjonsbilde.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Innskrenkingen av skjenketidene i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg har ført til nedgang i voldskriminaliteten i helgene.

- Voldssakene tidligere

Det er konklusjonen fra Østfold-politiet på bakgrunn av statistikk som nå er lagt frem.

- Vi skal alltid være forsiktige med bastante konklusjoner, men vi har målt dette over to år, og vi ser en nedgang i antall legemsfornærmelser. I tillegg ser vi at toppen av voldssakene på natten har flyttet seg til en time tidligere, sier politimester Otto Stærk i Østfold politidistrikt.

Tallene varierer litt mellom Østfold-byene.

- Det er først og fremst Halden og Fredrikstad som har stor reduksjon. Moss har ikke endret sine skjenketider, og der er det ingen endring. I Sarpsborg er det en marginal økning, men der er tallene veldig små i utgangspunktet, sier Stærk.

Halvering i Halden

I Halden er antallet legemsbeskadigelser og legemsfornærmelser halvert i vinter sammenlignet med i fjor vinter da sjenketiden strakk seg lenger utover natta.

I Fredrikstad har antallet voldssaker gått ned fra 36 i fjor til 28 i år, mens det har blitt flere saker i Sarpsborg fra 13 i fjor til 19 i år.

Statistikken gjelder volden natt til lørdag og natt til søndag.

Politiet mener imidlertid at trenden er klar og at volden går ned som følge av kortere skjenketid.

I Moss, hvor skjenketidene ikke har vært innskrenket, har volden også økt fra 13 til 18 saker.

Statistikken gjelder volden natt til lørdag og natt til søndag. Politiet sier også at de observerer mindre bråk og uro i byene med kortere skjenketid.