Tar ansvar for Numedalsbanen

I påvente av at Numedalsbanen blir permanent fredet, har riksantikvaren tatt ansvaret for at banen ikke ødelegges.

Veggli stasjon på Numedalsbanen

For syv år siden fredet Fylkesrådmannen i Buskerud Numedalsbanen. Dette har senere blitt opphevet fordi Staten ikke har tatt noen endelig avgjørelse om fredning.

Nå ønsker riksantikvar Nils Marstein en midlertidig fredning av banen. Marstein vil at Numedalsbanen skal få være i fred inntil Jernbaneverket har kommet med sin verneplan.

- Vi venter på verneplanen fra Jernbaneverket, de går igjennom sin egen portefølje for å plukke ut det som skal bevares for ettertiden, og en av de aktuelle kandidatene er Numedalsbanen, sier Marstein.

Tatt lang tid

Marstein mener det er viktig å opprettholde vernet av banen, fordi Numedalsbanen åpenbart er en av de strekningene det er aktuelt å frede.

- Jeg skal ikke forskuttere resultatet av Jernbaneverkets verneplanarbeid, men det er helt klart et av de objektene som er interessante å vurdere å bevare for fremtiden, og da vil det være dumt hvis noe overilt skjer med den, sier Marstein.

Grunnen til at Numedalsbanen ikke ble permanent fredet i de syv årene den var fredet av Fylkesrådmannen, er at det tar tid for Jernbaneverket å gjennomgå verneplanen sin.