T-baneforsinkelser

Det er midlertidig stans i utkjøring av t-baner fra Majorstuen, dette vil føre til store forsinkelser på alle linjer. Reisende anbefales å vurdere alternative ruter der hvor det er mulig.