Sykehuset Østfold får kritikk

Rutinene for å behandle hjerneslag er endret etter en alvorlig hendelse ved Sykehuset Østfold i fjor. Helsetilsynet kritiserer både Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus i en tilsynsrapport. Dårlig kommunikasjon mellom de to sykehusene gjorde at en pasient med en stor hjerneblødning måtte vente flere timer på å bli overført til Oslo for operasjon.