Hopp til innhold

Svært mange sosialklienter i Østfold

Østfold er fortsatt blant fylkene med høyest andel befolkning på sosialhjelp.

NAV

Østfold er på den nasjonale pallen hva gjelder andel sosialklienter.

Foto: Hans Erik Weiby

Hele 4,4 prosent av alle innbyggere i Østfold mottok sosial stønad i 2014. Dette er en oppgang på et halvt prosentpoeng fra året før, da den samme statistikken viste 3,9 prosent.

Østfold har lang tradisjon for å komme dårlig ut på akkurat denne statistikken. Faktisk må vi så langt tilbake som til 2010 for å finne et år fylket ikke lå på andreplass.

Men det er ikke bare andel av befolkningen som er høy i fylket. Også beløpene er blant de høyeste.

Bare Oslo bruker mer

For det er nemlig kommunene selv som må betale stønaden til innbyggerne, og i Østfold er den høyest av nesten alle når det fordeles utover antall innbyggere.

Per innbygger over 16 ble det brukt 1 732 kroner i 2014 på sosial støtte. Dermed er det bare Oslo som bruker mer. Innad i fylket er det store forskjeller. Fredrikstad, Sarpsborg, Askim og Moss er alle med på å dra snittet opp, og mest brukte Moss. 2 281 kroner per innbygger over 16 år.

Ordfører Moss Tage Pettersen (H)

Tage Pettersen (H) mener dur husleie må ta mye av skylden for hvorfor Moss kommune er blant dem som bruker mest penger på sosialklienter.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Moss topper husleieprisene i fylket, og når femti prosent av stønadsbeløpet går til nettopp dette er det klart man kommer dårlig ut.

Slik forklarer ordfører i Moss, Tage Pettersen, det høye beløpet. Et beløp som gjør at kommunen ikke bare troner øverst i Østfold, men også kan skryte på seg sjetteplassen på landsbasis.

Forlenger nedbetalingsperioden

– Det er klart at vi ønsker beløpet ned. Vi jobber med å forlenge nedbetalingstiden på de kommunale boligene, slik at også husleiene kan senkes. I tillegg jobber vi med regjeringen for å havne under en annen bostøttekategori, sier Pettersen.

Slik det er i dag gir staten direkte støtte til husleie, også dekker kommunen det resterende. Beløpet fra staten er basert på tre kategorier, etter hvor dyrt det er å leie i kommunen. Problemet er at disse ikke er blitt regulert på mange år, og Pettersen mener Moss må opp en kategori.

– Når en klient fra Lista får like mye fra staten som en klient fra Moss er det klart det blir dyrere for vår kommune, avslutter han.