Stortinget banker trolig "Viken" gjennom

Ifølge Aftenposten blir Østfold, Akershus og Buskerud en region 1. januar 2020. Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget raser mot Høyre.

Laster kart, vennligst vent...

VIKEN? Noe navn er ikke valgt enda, men det ligger an til stortingsflertall for å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold.

– Dette er ille. Nå viser Høyre sitt sanne ansikt, sier Sp-lederen på fylkestinget i det som fortsatt er fylket Østfold.

Johan Edvard Grimstad

Senterpartiets gruppeleder på fylkestinget, Johan Edvard Grimstad, mener Høyre vil ta makta fra folket og gi den til embetsverket.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– De vil slå sammen ting og gjøre alt mye større. De vil prøve å gi mer makt til embetsverk og byråkrati, og mindre til politikere og folk, fortsetter Grimstad.

– Denne kritikken bommer fullstendig, svarer Høyres gruppeleder på fylkestinget, Simen Nord, og legger til at dette er kjente toner uten rot i virkeligheten.

– Denne reformen begynte fordi man så at fylkeskommunene var fjernt fra folk. Man hadde ikke noe inntrykk av hva fylkeskommunen drev med.

– Så hvordan skal en enda større enhet få det til?

– For det første skal det bli mindre penger som skal gå bort i byråkrati og politikere med like oppgaver, og mere til tjenesteyting til innbyggerne.

– Vi ser i dag at mange fylkesgrenser virker gammeldagse. Grensa mellom Østfold og Akershus er et godt eksempel på dette.

Overrasket over Buskerud

Fylkesordfører Ole Haabeth (A) er for tiden på vinterferie, og har så langt lite å si om saken.

– Jeg er overrasket over at Buskerud er med, er Haabeths kommentar så langt.

Simen Nord

Gamle fylkesgrenser virker ikke lenger, mener Høyres Simen Nord – spesielt er ikke lenger grensa mellom Akershus og Østfold relevant.

Foto: Trond-Øyvind Karterud / NRK

Det samme er Johan Edvard Grimstad.

– Dette blir trøblete. Jeg tror for så vidt framdriften fram til 1. januar 2020 ville kunne gå, men dette tror jeg blir veldig vanskelig for folk å favne og fatte.

– Det er faktisk veldig lite samkvem mellom Buskerud og Østfold. Jeg syns at hvis man først skulle ta et slikt grep så kunne man vist mot og delt det langs Oslofjorden, fortsetter Grimstad.

Østfold og Buskerud har faktisk flere likhetstrekk, mener Høyres gruppeleder.

– Avstanden til hovedstaden, det er likheter i næringsstrukturene, og begge har både bynære strøk og distriktsområder. Det er store likheter mellom byer som Drammen og Fredrikstad, og Halden og Kongsberg, med sin teknologiske industri som svarer godt til det de har i Halden.