Stenseth tildelt formidlingspris

Professor Nils Christian Stenseth fra Fredrikstad er tildelt Forskningsrådets pris for forskningsformidling.

Nils Christian Stenseth

Nils Chr. Stenseth er vinner av Forskningsrådets formidlingspris 2012.

Foto: Forskningsrådet

Stenseth ble født i Fredrikstad i 1949. Han er professor i økologi og evolusjon ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Han er også leder for «Senter for økologisk og evolusjonær syntese» (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES), et senter for fremragende forskning.

Stenseth er en av Norges mest profilerte og siterte forfattere internasjonalt, og er blant annet kåret til Europas femte mest siterte økolog (zoologi).

Som formidler har Stenseth bak seg omfattende populærvitenskapelig produksjon.

– Gjennom hele sin forskerkarriere har han vært en meget aktiv formidler av sin forskning og vært bevisst på bruken av mange formidlingskanaler, sier juryen. -Han evner å forklare komplekse problemer på en forenklet, men poengtert og tydelig måte. Stenseth er en samfunnsengasjert formidler som fenger et publikum langt utenfor fagets grenser.

Formidlingsprisen er på 250.000 kroner.

(NTB)