Hopp til innhold

Steinerskolen i Røyken er konkurs

83 elever mister skoleplassen og 30 lærere mister jobben.

Elever ved Røyken videregående Steinerskole

– De elevene ved fleste Røyken videregående Steinerskole vil få tilbud andre steder, men det kan bli en utfordring for 3. klasse som har spesielle studieplaner, sier styreleder Grim Okstad.

Foto: Røyken videregående Steinerskole

På grunn av dårlig økonomi måtte styret ved Røyken videregående Steinerskole innkalle til hastemøte i går for å avgjøre om skolen hadde nok penger til videre drift.

I dag ble kjent at skolen ikke kan driftes videre.

– Vi har i dag ikke penger til å betale hverken husleie eller lønn til ansatte, sier styreleder Grim Okstad.

Hatt en vanskelig økonomi lenge

– Skolen har hatt en vanskelig økonomi over lang tid. Likviditeten har vært stram, og skolen har ikke hatt noen reserver å tære på. Og i en situasjon hvor elevtallet har falt over flere år, har vi prøvd å pakke sammen undervisningen og redusere lærerbemanningen, og det har vi holdt på med helt til det siste, men nå går det ikke lenger.

Skolen har fått mindre statlig utbetaling enn de trodde de skulle få.

– Kunne dere ikke forutsett denne situasjonen før skolestart?

– Det er det spørsmålet alle stiller. Styret har hatt situasjonen under kontinuerlig overvåkning nå. Vi visste at det ville bli vanskelig, men vi hadde faktisk et budsjett og en prognose for høsten som ville gitt et overskudd i driften.

Utfordring for 3. klasse

– Hva skjer med elevene nå?

– Fylkeskommunen stiller opp, elevene blir ivaretatt. Mange vil få tilbud andre steder. Men det er spesielt utfordrende for 3. klassen. De må få lov til å fullføre det de holder på med, for det lar seg ikke fullføre på annen offentlig skole, da de har helt spesielle studieplaner.

Styret sendte i dag denne meldingen til ansatte og foresatte:

Premissene for opphør er dessverre fullt ut til stede. Styret har derfor besluttet i dag at begjæring om at opphør sendes Drammen tingrett fredag morgen, hvis ikke noe vesentlig forhold endrer seg før det. Dette er styrets plikt i forhold til lovverket, og styret anser det for å være den løsning som totalt gir minst skade både for ansatte og elever.

Både lærere og elever har ønske om videre drift, men innser at dette ikke vil være mulig med mindre et mirakel skulle skje, skriver skolen på sine nettsider.