Språkrådet vil ha Østfold tingrett

Språkrådet mener navnet Østfold tingrett er et bra valg hvis sammenslåingen blir gjennomført. Tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden diskuterer nå en sammenslåing. Språkrådet mener det er særlig positivt at områdenavnet Østfold blir videreført i navnet på den nye domstolen, når Østfold blir del av det nye Viken fylke fra nyttår.