Snart fullt med radioaktivt avfall

Statsbygg skal i gang med å utrede hvor et nytt lager for radioaktivt avfall bør være i framtida. Dagens lager for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen på grensa til Trøgstad blir fullt i 2035. Statsbygg utlyser nå et anbud for å finne eksperter som skal utrede hvor radioaktivt avfall fra blant annet sykehus og industri bør lagres i framtida.

Lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen
Foto: Institutt for energiteknikk