Hopp til innhold

Finansierte spillegalskap med øl-smugling

En 38 år gammel mann fra Moss er nok en gang dømt for øl-smugling.

Mannen har nå gitt en uforbeholden tilståelse for smuglingen i Moss tingrett, og fortalte i retten at han lider av spillegalskap.

Smuglingen skal ha skjedd over en periode fra september 2006 til i juni i 2007.

Tvunget til smugling

For å skaffe seg penger følte mannen seg tvunget til å drive med smugling. Men denne forklaringen legger retten mindre vekt på.

- At mannen lider av spillegalskap må regnes som et bakenforliggende motiv. Tidligere praksis i retten er entydig på at slike motiver ikke legges vekt på i formildende retning, skriver retten i sin drøfting av straffeutmålingen.

Undratt nesten 100 000 kroner

Mannen er straffet fire ganger før, sist bøtelagt i 2005 for smugling. Nå har Moss tingrett dømt mannen for fire tilfeller av alkoholsmugling. Da har mannen ifølge retten unndratt avgifter på tilsammen 98 435 kroner.

Ved siden av 21 dagers fengsel med en prøvetid på to år, må 38-åringen nå betale 12 000 kroner i bot.