Sliter med tilbud innen rus og psykiatri

Mange kommuner sliter med å gi et godt tilbud til psykisk syke og rusmisbrukere som skrives ut fra sykehus, sier kommunalsjef på Hvaler.

Veum psykiatriske sykehus

Pasienter med alvorlige pyskiske lidelser ble plassert på store institusjoner som Veum psykiatriske sykehus inntil den siste store reformen. Nå skal de få bolig og oppfølging i hjemkommunen. Det gir store utfordringer for mange østfoldkommuner.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / NTB scanpix

En rapport fra Østfold kommunerevisjon viser at Hvaler ikke har god nok kapasitet til å behandle de med de alvorligste lidelsene innen psykiatri og rus. Hvaler er ikke alene om det, sier kommunalsjef for helse og velferd Lars Larsen.

– Det er jo bra at også disse gruppene skal få et tilbud i hjemkommunen, men utgangspunktet for å ta i mot mange av disse pasientene ute i kommunen er nok ikke til stede, sier kommunalsjef helse og velferd i Hvaler kommune Lars Larsen.

Mangler boliger og ressurser

I rapporten kommer han med dette innspillet:

«Hvaler ikke har kapasitet til å ta imot psykiatri- og ruspasienter i den grad kommunen er pålagt å gjøre det i dag. Han er av den oppfatning at kommunen får for mye ansvar for pasienter med alvorlige problemer som rusavhengighet, voldelig adferd og psykisk diagnose...»

– Hvaler kommuner mangler gode tilrettelagte boliger, tilpasset denne brukergruppen. Så mangler det også kompetanse og ressurser til å følge med 24 timer i døgnet sju dager i uka, sier Lars Larsen.

Samarbeidsproblemer

Rapporten til Østfold kommunerevisjon så i første rekke på samarbeidet mellom Hvaler kommune og Sykehuset Østfold.

Lise Krogstad, virksomhetsleder for omsorgstjenesten, hadde følgende innspill til rapporten.

«Hun viser til at det er i forhold til denne pasientgruppen at kommunen har hatt de vanskeligste samarbeidsproblemene med sykehuset, og at psykiatriske pasienter står for de aller fleste av reinnleggelsene.»

– Krevende å ta i mot

– Jeg synes at vi får lite tilbakemeldinger på at pasienter blir skrevet ut for tidlig, men vi får tilbakemeldinger på at mange kommuner synes det er krevende å ta i mot pasienter som har et så sammensatt omsorg- og tjenestebehov som mange mennesker med psykiske lidelser har, sier Irene Dahl Andersen viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

Hun mener at løsningen er bedre samarbeid mellom sykehuset og kommunene.

Larsen mener at mange østfoldkommuner er i samme situasjon som Hvaler.

– Ja, det er en kjent sak hos alle kommuner og vi diskuterer dette mye på mitt nivå, hvordan vi kan samarbeide og finne løsninger som er til det beste for de som skal ha tilbudet, og for kommunene.